Wist Geer dat ?

(Kinderköpkes/Kinderkopjes )

 

WIST JE DAT....

 

... Wist u dat er 499.887 Kinderkopjes/kinderköpkes uit Portugal liggen in de Westelijke binnenstad.

In het jaar 1975 zal herinnerd blijven als het jaar waar bijna de gehele binnenstad op de schop ging, het wegdek deed terugdenken aan de middeleeuwen. Twee wethouders waren bij deze ‘operatie’ nauw  betrokken drs. H.Roovers van Financiën en Economische Zaken en wethouder A.Dols van Openbare Werken en Sport.

Onbewogen en ongevoelig voor de Steeds langs schuifelende mensen· massa werkten de 'straatartiesten’  verder aan hun voetgangersdomein. Met bewonderenswaardig geduld en een grote dosis aan vakkennis maakten zij van steentjes patronen waaiers en sterren en van patronen hele straten. Vader en zoon Op de Buis: 'de mensen lopen de ‘Portugese’ keitjes uit je handen en als je niet oppast lopen ze je ook nog ondersteboven '

In februari verleende de gemeenteraad een krediet voor het aanbrengen van de sierbestrating, in het late voorjaar werd daadwerkelijk met de werkzaamheden begonnen. De kosten voor de westelijke binnenstad bedroegen ruim anderhalf miljoen gulden, in het kader van de ‘regeling modernisering winkelconcentraties’ verleende het ministerie van Economische Zaken een subsidie van een half miljoen gulden.

Op woensdag 20 augustus waren de werkzaamheden 1n het nieuwe voetgangersdomein zover gevorderd dat de sierbestrating van Wolfstraat, Achter her Vleeshuis, Sint Amorspleln. Plätielstraat Spilstraat en Nieuwstraat een feit was. Die dag kwam staatssecretaris Th. Hazekamp naar Maastricht om de officiële opening te verrichten,

Voorafgegaan door de drumband van de Politiekapel maakte hij. in gezelschap van het stadsbestuur on de vertegenwoordigers van de betrokken straatverenigingen, een rondwandeling door de straten waarbij in iedere straat een bescheiden openingshandeling weid verricht. Tijdens een ongecompliceerde happening op het Sint Amorsplein gingen ballonnen de lucht In. De Politiekapel speelde opgewekte muziek en de heer J.Hack bood, namens de bij het voetgangersdomein betrokken winkeliers aan de staatssecretaris een ets van oud Maastricht aan. Boven het gebeuren cirkelde een vliegtuig met de oproep om de winkels op zaterdagmiddag te blijven open houden.

Bijna 4 maanden eerder dan was gepland kwam op 14 november het voetgangersdomein in de westelijke binnenstad gereed. De stratenmakers van fa. Lieben b.v. scoorden een record met het op zo korte termijn klaarmaken van de elfduizend vierkante meter keitjesbestrating. Met assistentie van voorman stratenmaker Willen Wiersmans uit Weert, legde drs. J. van de Venne de voorlaatste e wethouder A.Dols de allerlaatste steen in de Maastrichter Brugstraat.

Van links naar rechts: Blz 23 de binnenstad op de schop, foto twee blz 21 vader en zoon Op de Buis, foto 3 blz 36 Voorlaatste en laatste steen werd gelegd door dhr. drs.J. v/d Venne en wethouder A. Dols in de Maastrichter Brugstraat.

Bron Jaarboek Maastricht 1975 Blz. 21, 27, 36, 52 en 53. Foto's Jaarboek Maastricht 1975

Aonvaank