Brögkskes vaan

Mestreech

 

(Bruggen van Maastricht)

Bruggen Maastricht:

Een stad moet bereikbaar zijn er als deze stad aan het water ligt dan krijg je het onvermijdelijke en dat zijn bruggen, niet voor niets noemde de Romeinen Maastricht: Mosa Ad Trajectum wat zoveel betekent als ‘Stad aan de Maas’. De Romeinen bouwde dan ook de allereerste brug bij Maastricht of was het andersom de Romeinen bouwden de brug op een doorwaadbare plaats en de mensen bouwden de stad (vesting) Maastricht ?

 

De volgende vraag is dan, hoeveel bruggen heeft Maastricht, het antwoord: 7,

·         Romeinse en vroeg-middeleeuwse brug vanaf 38 na chr tot 1275 (restanten liggen onder water)

·          Servatius brug  (Servaos Brögk) of ‘De Aw’ gebouwd 1278 Sint-Servaasbrug gerestaureerd in 1932-1934:

·          Spoorbrug (Spoor Brögk) of ‘de Iezere Brögk’ gebouwd 1856

·         Wilhelmina brug (Wilhelmina Brögk) of ‘De Nuij’ gebouwd 1930-1932.

·         Kennedy brug (Kennedy Brögk) gebouwd 1968

·          Noorderbrug (Noorder Brögk) gebouwd 1984

·        De Hoge Brug (Regenboogbrug) (Hoeg Brögk-Regebaog Brögk) gebouwd 2003

 

Je kunt dus zeggen dat Maastricht 7 bruggen heeft, er is ook nog een brug over de Maas bij het Gouvernement, maar deze is niet openbaar en gaat niet geheel over de maas maar alleen naar het eiland waar een gedeelte van het Gouvernement gevestigd is.

 

Voor nu alleen de bruggen over de Maas, er blijven dan nog veel bruggen of wateroverspanningen (kan zijn een huis/straat/brug) over die her en der verstopt zijn in de stad en die over de Jeker gaan. Dan is er nog de bruggen over de Zuid Willemsvaart. Hierover de volgende keer meer. Nu alleen de Maasbruggen: U begrijpt het klikken op de naam.

 

De Romeinse / De Romeinse Brögk De Servatiusbrug / De Aw Brögk
Verbouwing Servatiusbrug / Aw Maosbrögk / St.Servatiusbrug / De Aw De Wilhelminabrug / De Nuij Brögk
De Spoorbrug / De Iezere Brök  
De Kennedybrug / Kennedybrögk De Noorderbrug / De Noorderbrögk
De Hogebrug / De Hoeg Brögk / Regebaogbrögk Brug bij Provinciehuis / Gouvernement


naor bove

Foto's MestreechterSteerke muv Romeinse brug (Internet).

eine terök