Opa Jam Vertlt

(Versjes en verhalen verteld door Opa Jam )

n van mijn 'onuitputtelijke' bronnen is Eugene Schoenmaeckers, Eugene of beter gezegd 'Opa Jam' is gezegend met een geweldige woordenschat. Die woordenschat kan hij ook nog eens op een humoristische wijze neerpennen, en als dat nog niet genoeg is, doet hij het ook nog eens in het Maastrichts, veelal voor de familie of met de Sinterklaas , maar ook steeds meer voor de buitenwereld. Voor mij als Mestreechter Steerke een eer om zijn verhaaltjes, versjes en verdere uitingen op mijn site te mogen vermelden. 

Bij het stoppen van de schitterende website Kengkee van Iwan en Silvio betekende dit helaas ook een einde van het publiceren van zijn verhaaltjes en versjes op het internet. Voor het MestreechterSteerke echter een aanwinst. Op deze pagina zult u dan ook zo nu en dan verhaaltjes en versjes vinden van Opa Jam. Zijn verhalen kunt u oa lezen op de site van Heugem Randwijck, kengkee (gelukkig nog steeds in de lucht) en op de Gedichtensite van Wigo, verder regelmatig in het parochieblaadje van Heugem 'De Baorebinder'.

Natuurlijk moet je af en toe ook iets verwijderen, maar niet getreurd de verhalen en gedichten van OpaJam van de afgelopen jaren kun je  downloaden of lezen in PDF file, eenvoudig klikken op 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 en/of 2018.

 

Vl Leesplezeer!!

NOSTALLEGATIE 

Gistere leep iech euver de Sjaanderweeg  De weeg dee in vreuger jaore begs bij kaffee Claosens op de splitsing vaan de Bergerstraot en oetsjeide bij dn euverweeg. De kaffee had e terras belag mt kiezel en gemeubileerd mt iezere tfelkes. Ronne. De drei puu lepe geboge oet nao de groond. De steul waore gedeiltelek vaan iezer en de rgkleuning en zit waore vaan hout.Gehiel inklapbaar. Prachtege buim gaove nog ns n extra cacht aon de beeldvrming. Door de weeks waor de kaffee neet altied ope, mer Zoondags s mrregens altied. Nao de Hoegms woort hij minnege kaartspeul-oorlog oetgevochte. Ezele ,mer ouch en veurnaomelek tppe. De op veer plaotse oontstande deuke in t taofelblaad waore t bewies .` Iech pas`, klink t nog in mien oere en dao achteraon kom daan de voesslaag um t accent op dne daod te lgke..Um twie oor woorte de kinder gesjik um de Pas vaan hunne financile oondergaangk, in de vrm vaan rundsjes beer, te redde. Mt e stk sjkkolaat veur t keend,  woort dn tied dee Pa te besteie had, get opgerek. De hinnesop die Ma edere zoondag maakde moosde nog eve wachte..Oonderwijl gaof Pa t keend nog e stk!

Es iech vaanaof nommer daarteg op de Sjaanderweeg riechting de Martinussjaol in Wieck leep in die jaore ,kaomste langsTrui Kooymans, de greuntewinkel,en Sjls de tummerfebrik.Veur de poort n handkaar en binne waor altied eine ,dee vaan aofvalhout kleppers veur us maakde. Einmaol veerdeg ,iers de oonderkante aofbranne Nouw daan hadste de bste kleppers vaan de ganse sjaol.En mer houwe demet, totste de blaore tsse dn vingers had. En mer zwejje mt die kleppe.

Oonderweeg nao sjaol doge veer ouch wel ns ne sumpele vrm vaan kloet goeje.Eder ne sjoene Maoskei in de han en al laopend goeie de kei vaan dn aandere perbere te rake. Gevolg, te laat op sjaol en thoes kraogste ze daan op dn klte.. De broeders die ls gaove kste jummers niks veur ziech hawwe. Alles woort doorgeblajerd.!en /of in t rapport vermeld..

Daan s winters mt kloompe door de sjnie. Ouch get watste allewijl neet mie mtmaaks.Ne lijdens-weeg. Este vaan hoes gongs maotste 1.60 mtr. lengte.Waorste koelek oonderweeg waore dao al gauw 5 tot 8 cm bijgekoume. De sjnie kloonterde zch vas oonder dn kloompe.De goojsjeun stoon-te thoes in de kleierkas!! Vaan dn inkele woort t uuterste gevraog .Umklinkend nao links en rechs gaof ouch weer zoevl vertraoging , tot deez kier de Ms in de Martinuskrk woort gemis.En hup bij Msseverzuim weer e striepke op t report debij.Nein,t waors ech` lije`mt n lang ij  in deen tied.

In miene Liegere Sjaoltied laoge ouch de sjuilkelders nog op t Keuningsplein en tsse de Passerel en de groete euverweeg. Wie veer ns op ne Goonsdag sportdaag hadde op de pepierfebrik, pa wrkde dao en dn oorlog waor nog flink aon de geng, kraoge veer es kinder  lekker sop um aon te sterke.  Wie veer vaan de sportdaag en de lekker sop op de trkweeg waore nao hoes , woort zjus de Spoorbrk gebombardeerd.Me broor en iech hbben  us toen ltterlek de plenkskes oonder eus veuj oetgeloupe.Pa had vaan plenkskes vootoonderztsels gemaak. n Aandere naom kste veer veur die kunswerke vaan Pa neet verzinne. Aon de zijkant sleuven en daordoor,ouch weer zellevers gefisternlde reemkes. Bij normaal gebruuk hadste gein probleem, mer bij t trkke vaan e sprintsje umdat ein of aandere agressor t op de luikes had veurzeen , dao had Pa neet opgerekend. Ein `oonderztterke` verloor iech en dn aandere leet los en ks  iech al rennend  mtsjnappe.De sjuilkelder in en veileg waore veer.. Mt ein plenkske minder oonder mien veu.Dat wel.

En dee prachtege , staotege euverweeg.Twie kier twie grote slaagbuim en twie kier twie kleine.Noets rgens aanders gezeen.Wat hb iech dks stoon te loere es de stoomlocomotieven hun ketels vlde. mt water.Dksel vaan de ketel aof , sjloek debove dreije en daan stroomde t water t masjien in.. Groete stoomwolke oetstoetend vertrok heer daan weer . Prachtege techniek.

Zoonder water geine stoom en zoonder stoom bleef de locomotief stoon

Aon eine kleine euverweeg stoond t ieskrmke vaan Venezia. Meineg dbbeltsje is t sigarekiske(geldkis) verdwene. Later , wie iech groeter waor ,uhem,  stoond heer bij de ambachsjaol in de St Maartenslaon.Vaan hm koch iech mien ierste sigrt. Old Mac veur 5 cent. Heer maakde ziech steinriek daomt.Neet vaan miech allein netuurlek. Vaanoet de speulplaots rende de haaf sjaol nao ziene greun roeie/wit/greune  bakfiets dee t model  had vaan ne kano en glunderend gaof heer t gevraogde.Thei Venezia , de fritteboer in de Lieg Barakke , de straot boe ouch de St.Martinussjaol laog en de Aloisiussjaol , leep t nao sjaol neet bepaold strm. Wee had indertied 25 cent um n tuut friet te kinne betaole, De zoondagscent waore neet touwreikend.  

`t Controlere vaan  de temperatuur vaan t vt doog heer door dr n te spije.t Sisgeluid waor bepaolend. Dat waor vreuger gans normaal. Rita op de Toongersestraot doog dat ouch!!

t Bovenstaonde geit diech allemaol door de kop, wandelend euver de weeg boe mn  awwershoes stoond en nog steit. Esof t gistere waor. Wat ne prachtege tied..ACHTERAOF.

Blikske stampe, kokerelle, reipe, verstpperke, moerbokke, litse, knikkere, voetballe en GOVIE bal in rope es ne pelitiemaan zich op ziene fiets leet zien. Toen kraog dn deender respek.Dat hadde veer vaan Pa en Ma wel mrespek.Dat hadde veer vaan Pa en Ma wel mtgekrege. Eve sjuive veur peerd en kaar, es gezin nao de krk goon, mssendeender en /of koerzenger zien. Bij t verstp-perke speule oet de vrtuintsejes gejaog weure. Prachtege hgenisse , boe iech persoenlek vaan vin dat die,  oondaanks deen gooje welvarende tied boe veer noe  in leve, door miene kop mage blieve`speule`.

 Opjam Gne

Naor Bove

De Viefpuntige Staar vaan Mestreech

 

De Staar sjijnend euver Mestreech

Te vinde op Logo en vlag

En vaan Wolder tot aon De Heeg

weurd ze  hiel hoeg geach

 

Ze is gries/wit , verleech en straolt

Euver alles in  de ganse stad

Zie is t , die  de sfeer bepaold

In wat Mestreech  heet en oets had.

 

Ouch De Geis die dreug zie oet

Bringk t euver op groet en klein

Dat geit  noets mie droet

t Is e geveul in  lief en  brein

 

Eus prachtege Staar heet vief punte

Zoeget wie n Hotl vief stare

Mer die  mote mt  aonbejinge  stunte

Um al hun klante te vergare.

 

Eus  Staar hoof dat neet te doen

Zie trk lui mt hr leech vaan wiet  boete de stad

Mt doezende tegeliek , eder seizoen

Die oetstraoling heet ze altied gehad.....

 

t VIZIETESTEERKE :

 

Vaan gebouwe ,Kaffees,pleine alles mt sfeer.

t Is genete vaan smrgens tot saovends ouch op straot

Gezlleg, mt koffie e wijntsje of gleeske beer

Bestraold doort leech vaan Mestreechs fabrikaot !

 

 Opjam Gne

 

DOSEERLEECHTE

 En mer wachte veur  t stopleech

Ederein wlt zoe geer nao Mestreech

Um kemissies te doen of nao hun werk te goon

Dat maag, mer ze mote iers hij e tiedsje stoon.

 

Gezete in dn oto,  wlle ze wijer ,nao de stad

Mer este dao steis hbsten t  al gauw gehad.

En mer wachte veur dat roed stopleech

Zoe kump nen mins toch noets in Mestreech

 

Sjei toch ns oet mt dat stopleech dosere

Hove de minse ziech neet mie te sjaggernere

Geachte Wthawwer veer zien t beu

Stop daomt .De lui zien t  meu !!

 

Opjam Gne

 

DE BOUMHUT                                     

Zo. De  steine peedsjes dweers door de nui aongelagde moostem waore klaor. t Zaog good oet voond iech zellevers. Neet perfek, mer dat hoofde neet. Este mer neet in de modder hoofs te trampele es t hiemelwater t land  heet bevochteg.  Ze  hbbe zoe wie zoe de intentie um sjoenpa  ampa en pa neet te euverbelaste. Ze,  zien de awwers vaan mien twie jongste kleinkinder. Zie hldegen t princiep ; Beter hiel lang e bitsje werrek daan hiel kort vl. En iech staon dao netuurlek veur de volle hoonderd percent achter.

Get oonkroed oetdoen en daan e teske koffie oonder t aofdaak. E stkske spitte en daan e teske koffie  staond,  mt t gereidsjap ligkend aon mien veuj. Plentsjes verplante en daan e gleeske fris  neve de daan nog leeg krouwkaar. . t Hoofaofval opruime en daan. Daan eindelek e plske....en nog eint , oonderwijl eus werrek bekiekend en beoordeilend...

En Slivvenhier zaog ouch dat t good waor.

Op die mominte ,es veer zoe bijein zitte, weure miestal ouch de nui ideeje veur in dn hoof gebore. Zoe ouch tijdens  ein vaan die  koffiepooses t veureg jaor.

De kleinzoon waor wel gecharmeerd vaan n boumhut had heer gezag. Wie de femilie op n camping recreerde had heer ore in zoen   hoesvesting veur  de jongere jg doorgebrach. Hoeg in nen boum   had heer ziech kstelek geammezeerd.

Hunnen hoof  had geng buim die veur  zoen bouwsel  in aonmerking zouwe kinne koume. Oeteindelek veel de ks op ne proemeboum. De stam waor neet al te fors mer in us beleving waor heer wel gesjik . Aofgeloupe week waor t zoe wiet. De moostem waor gereid zoe-es gezag veur beplanting en inzejje. Dus kste vr  noe aon de hut beginne.

Geine vaan us twieje de sjoenzoon en iech - had ouch mer einege ervaring mt zoen apparaat. Ouch neet mt tummere. Iech hb oets geperbeerd n kas inein te fitsernlle. ne Ganse bouwmerret aon hout in hoes gehaold . En sjrouve en negel boeste e gans clubhoes mt inein ks ztte en wie iech nao weke sjaggernere  klaor waor leek t euveral op behalve op n kas

Trk nao de hut.

Iers  mer ns beginne mt de basis vaan t bouwwerrek. t Vluurke. Dat moot degelek zien en veural waterpas  ligke. Ouch belaankriek;  t Moot  tege euverdaodege belasting, zoe-es springe en stampe , bestendeg zien. Veer bleve mer hout aonsleipe en hadde nao get sorteerwerrek  daan toch de gesjikte baddinge en plaanke oetgezeumerd. Nao hiel get dink- ,  zeegwerrek  en ne meter plaoster ,  hadde veer t vluurke gereid.  Veur de res vaan de hut sjoot deen daag geinen tied mie euver. Veer waore mrreg.

Geleutege wat geit deen tied toch snel este zoe bezeg bis veroontsjldegde  veer us veur us eige tekortkouminge. nen Echte  sjrienewrker had in deen tied  mesjien wel drei vaan die bouwsels inein getummerd. Mt dat versjl dat heer minder plezeer gehad vaan zien werrek es veer vaan de basis vaan us vluurke..

Gistere belde iech mien kleidochter mt de vraog of pappa nog weier waor gegaange mt eus boumhut. Jao zeker ampa zag ze,vrij vertaold ze sprik jummers nog altied Nederlands,Jao zeker, de zijkante stoon al en dr zit evels ouch al n vinster in Iech wis neet wat iech hoort.  Knap he, ampa , zag ze ouch nog tot euvermaot vaan ramp. Vertwiefeld  naom iech deil aon deez conversatie. Wat heet de sjoenzoon dat iech neet hb. Wach get. Iech weet t al.

Iech hb mien dochter  indertied e book euver t bouwe vaan boumhutte kedo gedoon. Zouw heer dat saovends evels geleze hbbe en dao get vaan hbbe gelierd ?  Zellevers hb iech dat book zoe dks ingeloerd mer dao oeteindelek niks vaan opgestoke. In dat soort beuk stoon altied veurbeelde  die gaaroets neet euvereinkoume mt dien ideeje. En de boum dee debij steit  hbste  neet in dnen   hoof.    Daan hlt t veur miech al hielemaol op. Zjus wie in t verkier. Es ze dao mt umleidinge beginne dus aofwieke vaan wie t iers waor weet iech t ouch neet mie.

Wie daan ouch. Iech bin benuid  of de kleinzoon mt zien vrundsjes t bouwsel astrein op pries stlle. Iech zeen t al veur mich : Ldderke op ldderke aof en dao tsse in keet make in de hut.  Wied eweg vaan t geblieb vaan de computer mt zien oonbenllege splselkes.

Aonstaonde ampas. Iech hb nen tip. Hb geer  nen hoof?

Plant daan , wied veur dn tied dat geer  dink  ampa te weurde,   e buimke in euren  hoof. E buimke dat oetgreujd tot ne fikse boum!  Hb geer al ne boum  dee daoveur in aonmerking zouw kinne koume , zeeg m daan neet um. Ms m good bij zoedat heer ne flinke stam krijg en dikke zijtek.  Verrekes zien t veurbeeld vaan boe good mste  touw  kin leie.. Goej gein aofvalhout mie weg. Geer zalt t hel nudeg hbbe .

En daan?

Jaore later  es de vraog nao n boumhut kump vaan t  kleinkeend    geluif miech , nao get  werk  mt zoon of sjoenzoon, is t allein mer genete.  

Same mt ama, zittend in dnen hoof mt e lekker plske oonder handbereik. En t kleinkeend; Trepke op trepke aof.........

Opjam Gne

Naor Bove

De Persessie

 

Nog wied eweg vaan rsaltaor

Mer toch al sjoen en klaor

Huur iech de sjoene klaank

Vaan  Gregoriaanse krkzaangk

 

De Herremenie  vrop sjoen in gelid

In uniform  vaan  gooje  snit

t Bestuur , mt laksjeun aon ,hiel sjiek

En hoege zije in de hand,  antiek.

 

Kemuniekentsjes, blommebleedsjes

Dn hiemel,monstrans en krkleedsjes

Veendele, grppe beientere

Weite  us , gelvege, te imponere.

 

Dit moot blieve. Maag noets verdwijne

Dat Slivvenhier  zoe zie leech liet sjijne

Euver  de vrchte  vaan t akkerland

Dat Heer us gaof in oonderpand...

 

Opjam Gne

 

 
Naor Bove
Eugene heeft ook een boek uitgebracht getiteld 'De Kaafmouze'.

Beschrijving

Eugne Schoenmaeckers (1937) schrijft al jaren met veel passie in 't Mestreechs. Voor de familiekring, maar ook voor www.kengkee.nl en voor de Baorebinder, het huis-aan-huis blad van Heugem.
Zijn geuzennaam dankt hij aan kleindochter Fleur, die de naam Opa Gne niet kon uitspreken, en er Opajam van brouwde.
Deze bundel bevat 60 eerder gepubliceerde columns, verhaaltjes en gedichtjes.
Een lang gekoesterde wens, om de liefde voor de Maastrichtse taal te delen met zoveel mogelijk lezers, gaat met dit boekje in vervulling.

Boe zeet me kaafmouze tege verleef praote?
Boe kin d'n eine met d'n aander 't bste euverweeg?
Boe dach geer stoont mien weeg?
Netuurlek... in eus sjoen stad Mestreech!

te bestellen via de site van Mijn Bestseller.

Naor Bove

HeugemRandwijck Nieuwsrubriek                    Kengkee                    Gedichtensite Wigo

eine terk