Wist Geer dat ?

(Waterpoort Wyck)

 

WIST JE DAT....

 

... Waterpoortje in Wyck


Het Waterpoortje, vroeger ook wel Simon Mertenspoort, Kolenpoort of Batpoort genoemd is hier te zien in oorspronkelijke vorm op een foto uit 1870. Let ook op de nog aanwezige walmuur links en rechts van het poortje.
De waterpoort werd waarschijnlijk in de 13e eeuw gebouwd en gaf toegang via een kleine poortdoorgang tot een loskade aan de Maas waar belasting over de goederen op de boten werd geheven. De eerste vermelding dateert uit 1377. In de stadsrekening van 1399-1400 wordt de poort vermeld als de Symon Mertynsport, genoemd naar de houthandelaar en raadslid Mertens. In de 16e eeuw komt de naam Koolpoort voor. In de 17e eeuw wordt ook gesproken van de Batpoort, hoewel die naam ook voor andere poorten werd gebruikt. In de 18e eeuw werd het poortje van kolenzandsteen vergroot en een eeuw later werd er een woning op gebouwd.


Tot in het midden van de 19e eeuw werden hier nog schepen gelost en geladen. 
 

Het huidige waterpoortje dat de voorstad Wyck kreeg begin de 14e eeuw lijkt dus in de verste verte niet op het oorspronkelijke poortje. Men kreeg een stenen muur van kolenzandsteen. De waterpoort, een karakteristiek element in de muur aan de maaszijde, ontsnapte voorlopig aan de slopershamers. In 1890 werd het poortje op bevel van het gemeentebestuur gesloopt, maar moest zeven jaar in 1897 op bevel van het ministerie worden herbouwd. Men deed dat niet echt waarheidsgetrouw, maar men herbouwde in geromantiseerde stijl. In 2007/2008 heeft de Waterpoort in Wyck een gedeeltelijk nieuw uiterlijk gekregen. De alloos een beetje shabby ogende helling naar de Maas heeft plaats gemaakt voor een modern trappenensemble waar het goed toeven is aan de boorden van de Maas. De renovatie was onderdeel van de aanleg van een nieuwe voorziening tegen hoog water. Het ontwerp van het nieuwe waterpoortje is, na aanvankelijke kritiek van de stichtingen Maastricht Vestingstad en Menno van Coehoorn op een eerder ontwerp, in overleg tot stand gekomen. Uitgangspunt bij de renovatie was de historische doorgang naar de rivier. Op de foto hierbeneden de situatie in 2013, helaas zie je dat de mens nergens van kan afblijven en overal iets moet op plakken of laten zien dat men 'er' geweest is, hier dmv een sticker.

Bron. Historia Traiecti ad Mosam, artikel Caspar Cilikens foto geheugen van Nederland. Foto zwartwit geheugen van Nederland, foto kleur, John Kerkhofs.

Nao Bove

Aonvaank