Bestuurders Maastricht

1200 - 1796

 

Bestuurders Maastricht

Bisschop en Hertog

Van omstreeks 1200 tot 1796 heersten de prins-bisschoppen van Luik over het tweeherige Maastricht. Hun medeheer veranderde in de loop der eeuwen nogal eens. In 1204 ging de keizerlijke macht over in handen van de hertogen van Brabant. Tot de komst van de Franssen in 1794 zouden daarna nog zeven grote machtswisselingen volgen. Maar wie er ook regeerde en welke titel hij elders ook had, de tweede heer van Maastricht had slechts macht als Ďhertog van Brabantí . Hieronder de complete lijst van Brabantse machthebbers.

Brabantse Huis

         1183-1235 Hendrik I

         1235-1248 Hendrik II

         1248-1261 Hendrik III

         1261-1267 Hendrik IV

         1267-1294 Jan I

         1294-1312 Jan II

         1312-1355 Jan III

         1355-1406 Johanna

Bourgondische Huis

         1404-1415 Antoon

         1415-1427 Jan IV

         1427-1430 Filips van Sint-Pol

         1430-1467 Filips de Goede

         1467-1477 Karel de  Stoute

         1477-1482 Maria van BourgondiŽ

Habsburgse Huis

         1482-1506 Filips de Schone

         1506-1555 Karel V

         1555-1598 Filips II, koning van Spanje

         1598-1621 Albert en Isabella, als aartshertogen/landvoogden

         1621-1632 Filips IV, koning van Spanje

         1632-1673 Staten-Generaal der Zeven Verenigde ProvinciŽn

         1673-1678 Lodewijk XIV, koning van Frankrijk

         1678-1748 Staten-Generaal der Zeven Verenigde ProvinciŽn

         1748-1749 Lodewijk XV, koning van Frankrijk

         1749-1795 Staten-Generaal der Zeven Verenigde ProvinciŽn

Bron Ach Lieve Tijd uitgave 3 Twintig Eeuwen Maastricht, Maastrichtenaren en hun bestuurders, Waanders Uitgeverij

 

Naor Bove

Pagina Burgemeesters van Maastricht 1800 - 2014

Bron:Ach Lieve Tijd uitgave 3 Twintig Eeuwen Maastricht, Maastrichtenaren en hun bestuurders, Waanders Uitgeverij, Foto's Wikipedia.

eine terŲk