De Bobbel

(ontspanningsvereniging te Biesland)

 

De sympathieke Burgemeester Mr. Ph.Houben verwoordt het zo treffend in zijn voorwoord: "de Bobbel stoelt op een traditie van vriendschap en saamhorigheidsgevoel in Biesland". Hij benadrukt dat de in 1576 ontstane tradite ter versterking van de onderlinge vriendschap - zij het op eigentijdse wijze - door deze club in stand wordt gehouden.  De Bobbel één van de oudste zoniet de oudste ontspanningsvereniging van Maastricht.

De namen die bij de foto horen nav het ca zestig jarig jubileum zijn: boven van links naar rechts: S.Tillie en C.Nicolaes, tweede rij: J.Siebe, S.Kerkhofs, W. Hogeboom, C.Theunissen, Eggen, J.Herben, S.Theunissen, M. Kerkhofs, derde rij: Moers, S.Hogeboom, Ketelslegers, Stevens, C.Schiepers, P.Theunissen, T.Hogeboom, Haagmans en de Becker

 

 

Een 425 jarige Ontspanningsvereniging.

Tekst uit de Opregte Maastrichter Almanak voor het Schrikkeljaar onzes Heeren 1876. prijs was 5 cents.
Veer dab auch, hubben us nao en ander congres begeven, woe veer us veul mie op eus plaots veulden, en wel, op e vreters en bobbeleers congres. Den 18 van de Mastrechter kermismaond vierde de Bieslanders republiek 't 300 jaorig bestoon van hun bobbelgenootschap. Alle Jaanbobbeleers van noord- en zuid Biesland waore dao bijein gekommen um zich ins ferm te good te doen aon lever en poet, rolpens, raoven oet de Canner bos, bukkeme met wiemergelei, speenbak met ramenassen, en kreeften met neut.
Jao, de traone moten uch in de ouge en 't water in de mond komme es geer 't discours huurt woemet de president us ontvong, en dat ich uch hei letterlik onder de ouge bring. Breidgezete preuvers en drankweerdige bobbeleers!!!
Geer die wet woe meschaot en knoflook bei van pas kump, geer die neet verlege staot um van en kat haosepeper te make, geer die hubt ene gooie maog en ene gemekelikke stoolgang, ich num menen hood veur uch aof.
Dat geer door good gezauwte discoursen, door wel doorbakke taol, de nobel kookkunst maagt releveere, dat wins ich alle lekkerbekke van de wereld uch van harte touw.
 
In 1976 bij gelegenheid van het 400 jarig bestaan, was het eveneen de burgemeester van Maastricht, zijnde Mr. A.Baeten zaliger welke in het gedenkboekje schreef "Wie Jean Renart in de 12e ieuw de gooj keuke vaan Mestreech bezóngen heet, moot heer 't bestoon vaan e gezelsjap es de Bobbel veurveuld höbbe. Neve verschèllende aander gooi wèrreke heet de Bobbel 't good taofele mèt sjaopevleis es pièce de resistance hoeg in 't veendel gesjreve. Dees vereiniging, die 'n aontal bezundere tradities in Biesland al iewelaank in iere hèlt wins iech gere gelök mèt häör zjubbeleij. Bobbeleers perfisia"!
 
Bobbeleere 2005, een aantal namen, Kerkhofs, Moors, Hamers, Vink, Hameleers, Herben, Crol, Theunissen,  Daems, Lambrix, Franssen, Peters, Dinjens, Schuffeleers, Caris, Aussems, van Nunspeet, Wouters, excuses als u naam er niet bijstaat wanneer iemand ze weet ik hoor het graag..
 
 
Foto's van de nieuwe en 'oude' Bobbeleere zijn te vinden op onze fotoalbum

(op de camera klikken)

de BOBBEL     1576 - 2001

Wat gebeurde er nog meer in die tijd ?

1566-1567; Beeldenstorm

1568-1648; 80 jarige oorlog

1567;          Oprichting de BOBBEL

1579;          Inname Maastricht door Parma

1648;         Vrede van Munster

1665;         2de Grote Stadsbrand Roermond

1667;        Grote stadsbrand Tongeren

1673;        d'Artagnan sneuvelt in Maastricht

1676;        100 jaar de BOBBEL

1684;        Stads brand Maaseik

1740-1748; Oostenrijkse succesie oorlog

1747;        Slag bij Lafelt

1748;        Inname Maastricht door de Fransen

1776;       200 jaar de BOBBEL

1730-1795; de Bokkerijders e.d.

1770;       Opgraving van de Mosasourus verkocht aan de

                 Fransen voor 600 flessen wijn

1789;       Franse n Luikse revolutie

1794-1795; Definitieve Franse inlijving

1798;       Einde Boerenkrijg Hasselt

1815;       Slag bij Waterlo oprichting Ver.Koninkrijk der

                Nederlanden Beide Limburgen samen

1830;       Belgische omwenteling

1839;       Definitieve scheiding beide Limburgen

1857;       Opening Cafe St.Sevais                        

1873;       Biesland Gem.Oud Vroenhoven 327 inwoners

                toendertijd liep er vanuit Oud Vroenhoven de

                zouw (Zoe) naar Biesland dit was een watertje

               de hellingen van de zouw waren beplant met wijnbergen.

1876;      300 jaar de BOBBEL                                                                    

1893;       Eerste steenkolen winning rond Heerlen

1902;       Oprichting Staatsmijnen

1904;       Oprichting Fanfare St.Servatius Biesland                                                   

1914-1918; Eerste Wereldoorlog

1940-1945; Tweede Wereldoorlog

1965;       Sluiting Limburgse mijnen

1976;        400 jaar de BOBBEL

1969;       Oprichting Medische Faculteit Maastricht 

1992;       Het verdrag van Maastricht legt de basis voor de  

               EURO

2001;       de BOBBEL 425 jaar.

 Bijeen gesprokkelt door J.KERKHOFS.

Versje vaan Ita en Sjaak vaan Cafe St.Servais

In Biesland

Boe vreuger zelfs SintServaos zienen doors koum lesse,

Ontstoond later de Bobbel, zie droonke oet bobbelflesse.

Zie aote schaop en howde haon,

't Beer vloeide riekelijk oet de kraon.

Dao weurd traditie in iere gehawe,

En men drink beer in Limburg gebrauwe.

Dao it en drink me aug noe noch met smaak,

Get wat door Ita en Sjaak weurt gemaak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aonvaank