St.Janskrk

Oorspronkelijk was de St. Janskerk de doopkapel van de Sint Servaas- kerk (1325-1475), later is de kerk uitgebouwd  tot parochiekerk. Sinds 1632 is de kerk een hervormde kerk, nadat de kerk van alle katholieke symbolen ontdaan was (altaren, kruisen, schilderijen etc.) De toren van  de kerk is in 1475 gebouwd en is 70 meter hoog. Na verluid is er bij het ontwerpen van deze toren goed naar de Utrechtse Dom gekeken. De toren van  de kerk is in 1475 gebouwd en is 70 meter hoog. Na verluid is er bij het ontwerpen van deze toren goed naar de Utrechtse Dom gekeken.  

In het hemelbestormende kerkencomplex aan het Vrijthof wedijveren de torens van de Sint Servaas en de Sint Jan al eeuwen om de hegemonie. In hoogte, echter, wint de toren van de Sint Jan het veruit met haar 70 meter sinds de top van de ruim 72 meter lange Sint Servaastoren van Cuypers, bij de brand in 1955, als een fakkel door het kerkdak viel. Er zijn, daarenboven, niet veel gotische torens tot in de zeer verre omtrekken te vinden die de zo stijlzuivere Sint Jans toren in fraaiheid evenaren. Alleen de torens van Amersfoort, Rhenen en Utrecht worden met die van de Sint Jan op n lijn gesteld. Van de Utrechtse Domtoren -die zichtbaar onder Franse invloed tot stand kwam- is de toren van de Sint Janskerk zelfs het evenbeeld. Weliswaar een verkleinde uitgave ervan maar wel veel sierlijker, ranker en zonder meer de mooiste uit de hele Maasstreek.

De toren dagtekent uit omstreeks 1475 en werd, in rijkere trant, opgetrokken op het onderste restant van een vroegere toren die -in 1366 reeds voorzien van een uurwerk- op 8 juni 1373 door een enorme storm werd omvergeworpen. De tegenwoordige toren vormt als een reuzen- en toch fragiele lantaarn het letterlijke toppunt in het totale torensilhouet van Maastricht. Tegen de driehonderd treden van stevige stenen wenteltrappen -op zich al een meesterstuk van middeleeuwse makelij- voeren binnen twee aparte torentjes buiten langs de hoofdbouw naar de top. Vanaf de torentransen wordt de moeite van de klim dubbel en dwars beloond met een grandioos uitzicht over stad en dal ter weerszijden van de Maas alsmede op de vlak ernaast staande Sint Servaas, waaraan de kerk van Sint Jan, trouwens, haar bestaan dankt. Want de Sint Servaas was een kapittelkerk waar aanvankelijk ook de diensten voor de parochie plaats vonden. Dat gaf, zoals al eerder verteld, gedrang en problemen. Derhalve lieten de kapittelheren een tweede kerk bouwen die eerst als baptisterium, als doopkerk dus, moet hebben gediend doch weldra als parochiekerk dienst ging doen. En vandaar, wellicht, dat deze kerk werd 'gedoopt' met de naam van Sint Jan de Doper. Op de zaterdagen vr Pasen en Pinksteren ging de deken van het kapittel dan ook in de Sint Jan het doopwater wijden.
 

Oorspronkelijk is deze kerk gebouwd als parochiekerk bij het Kapittel van St. Servaas. Vanaf 1632 tot op de dag van vandaag, met enkele onderbrekingen, is deze kerk nog steeds ter beschikking van de Nederduitsche Hervormde Gemeente Sint Janskerk en Toren Fraaie gotische kerk uit begin 14e eeuw, oorspronkelijk gebouwd als Doop- en Parochiekerk van het Kapittel Sint Servaas, gelegen aan het Vrijthof. Sedert 1633 eigendom van de Nederlands Hervormde Kerk en sedert 1987 in gebruik bij de Reformatorische Kerkgemeenschap Maastricht, die zich tegenwoordig de Protestantse Gemeente St. Jan noemt. Het interieur is te bezichtigen. Te zien zijn o.a. muurschilderingen, gebeeldhouwde kraagstenen met afbeeldingen van de 12 apostelen (rond 1400), grafstenen en -monumenten van Maastrichtse families en voorname militairen, de in 1780 door Coenraad Pierkens vervaardigde preekstoel en het uit hetzelfde jaar stammende Binvignat orgel (gerestaureerd in 1992), waarop regelmatig bespelingen plaatsvinden. Een wenteltrap (293 treden) brengt u tot op het balkon. Van hieruit heeft u een schitterend overzicht over 'Us Mestreech'. Klik op n van de onderstaande foto's om bij de officile website uit te komen van de St.Janskerk.

eine terk