Geschiedenis Maastricht

1985 - 2000

 
Maastricht 69-1500 Maastricht 1500-1800 Maastricht 1800-1985 Maastricht 1900-2000

1985 - 2000

1985
De reconstructie van de Maasboulevard wordt bekroond met de onthulling van een kunstwerk van Christian Megert bestaand uit vier poorten die op drie verschillende locaties op beide Maasoevers staan.
Een laserstraal dient de poorten met elkaar te verbinden.

30 April, burgemeester Baeten onthult het geschenk dat hem door de burgerij wordt aangeboden: een bronzen beeldengroep van 'huivende kinder' (knikkerende kinderen), geplaatst op het Romeins bruggehoofd aan de Maasboulevard.

1 Mei, Mr. Ph.J.I.M. Houben nieuwe burgemeester van Maastricht, opvolger van Mr. A.M.I.H. Baeten.

Bezoek van Paus Johannes Paulus II aan Maastricht.
Sint Servaaskerk wordt basilica minor.
De paus bezoekt ook de OLV-basiliek (gedenksteen)

Eerste profwielerrronde "de Ridderronde" door de Maastrichtse binnenstad.

8 Augustus, in Wyck wordt in de Wyckerbrugstraat, een nieuw beeld geplaatst, vormgegeven door F.B. Carlier en onthuld door burgemeester Houben.
In de volksmond heet het al snel "de Wyckenaar".

November, opening van De Maasgouw, een school voor meervoudig gehandicapten in Malberg door staatssecretaris Mevr. drs. N. Ginjaar-Maas.

Eind 1985 wordt de St. Lambertuskerk gesloten wegens instortingsgevaar.

1986
1 Januari, het Annadalziekenhuis krijgt officieel de academische status.

Laatste vergadering Provinciale Staten in oud Gouvernement op donderdag 16 januari 1986.

De nieuw ingerichte Toneelacademie aan de Lenculenstraat wordt op 17 januari 1986 geopend.
De twee oorspronkelijke gebouwen (Muziekschool en Weeshuis) worden ondergronds met elkaar verbonden door een toneelzaal.

23 Januari, start bouw nieuw verpleegtehuis "De Zeven Bronnen" te Amby.

22 April, nieuwe [Gouvernement] aan de Limburglaan door Koningin Beatrix officieel in gebruik gesteld.
Het "Gouvernement aan de Maas", symbool van de sociaaleconomische wederopleving, werd op 22 april 1986 door Koningin Beatrix geopend.

De [nieuwe gemeenteraad] telt 18 zetels voor de PvdA, 14 CDA, 4 VVD, 1 D66, 1 Seniorenpartij en 1 Zalm (combinatie van PPR en CPN, een voorloper van Groenlinks).
Er komen na openbare onderhandelingen over het collegeprogramma, zes wethouders; drie van de PvdA, twee CDA en een VVD.

4 Juli, officiële opening van het gerestaureerde Dinghuis door burgemeester Houben.
Alle afdelingen van de VVV zijn nu in het Dinghuis ondergebracht.

September, start Faculteit der Algemene Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Limburg.

5 September, officiële opening van het vernieuwde Hotel Derlon aan het Onze-Lieve- Vrouweplein door burgemeester Houben.
Onder het hotel bevindt zich een museumkelder met onder andere oude Romeinse fundamenten.

Op 1 oktober 1986 wordt een omvangrijke gemeentelijke reorganisatie doorgevoerd.
De organisatorische wijzigingen vinden deels plaats in Stadskantoor 2 aan de Stadhuisstraat, het gebouw waarin tot dan toe de Provinciale Waterstaat was gehuisvest.

3 Oktober, opening van het postsorteercentrum van de PTT te Randwyck door burgemeester Houben.

Start bouw woningen in het Boschstraat-Oostgebied (Bassin).

Oktober, afbraak en sanering van het Lelieterrein aan de Duitse Poort.

14 November, start Bedrijvencentrum in het voormalige WAAM-gebouw in Nazareth.

18 November, de nieuwbouw het Europees Instituut voor Bestuurskunde aan het OLV-plein wordt door Konigin Beatrix geopend.

Maastricht door de ANWB uitgeroepen tot de verkeersveiligste stad van Nederland.

1987
Het college van burgemeester en wethouders stelt een nieuwe stedelijke onderscheiding in: het Ereteken van verdienste.
Het ereteken kan worden toegekend als blijk van erkenning voor personen en instellingen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en als waardering en stimulans voor toekomstige activiteiten.

Bij gelegenheid van zijn 150-jarig bestaan schenkt de Sphinx aan de gemeente Maastricht een beeld van de kunstenaar Sjra Schoffelen.
Het heet 'Relatie' en komt te staan op het OLV-plein.
De Sphinx geeft de uit vijfenzeventig-duizend stuks aardewerk bestaande "Sphinxcollectie" aan de stad Maastricht in bruikleen.

Opening van het nieuwe onderzoekscentrum van Medtronic (Randwyck) door Minister drs. W.Deetman.

Tijdens de restauratie van de St. Servaas wordt onder het noordertransept de "sarcofaag van de rijke dame" gevonden.

In de Belvédère-groeve wordt tijdens werkzaamheden een slagtand van een mammoet gevonden.

1988
2 Januari, de ROZ gaat uit de ether en herrijst als Omroep Limburg.
De regionale omroep ressorteert niet meer onder de NOS.
Elke Limburger betaalt vanaf januari 1989 een provinciale heffing boven op de omroepbijdrage.

5 Januari, Ingebruikneming van het beurs- en congrescentrum MECC te Randwyck-Maastricht.

Maart, opening Barbizon-hotel in het MECC-complex.

Archeologen ontdekken in de bodem van Randwyck voor het eerst in Nederland een afvalkuil met overblijfselen van de Rössencultuur van circa zes- tot zevenduizend jaar geleden.

18 Mei, verpleegkliniek De Zeven Bronnen tussen Amby en Geusselt officieel geopend.

18 Juni, de graftombe van Servaas' bouwheer Proost Humbertus wordt blootgelegd.
Hierbij wordt een 37 centimeter groot grafkruis ontdekt, dat nagenoeg de hele tweede bouwfase van de kerk onthult.

Juni, de St. Servaas krijgt weer Vrijthofpoorten bezijden de absis.

16 Augustus, Gemeente Maastricht, ABP en Sphinx tekenen de definitieve koopacte van het Céramique-terrein.

Restauratie van de toren van de Sint-Mathiaskerk aan de Boschstraat.

20 September, onthulling van vijf bronzen zuilen van Piet Killaars op het Forum, het plein voor het MECC.

23 September, het MECC, Maastrichts Expositie en Congres Centrum, geopend door H.K.H. Margriet.

1989
April, officiële opening van Sporthal Randwyck.

6 Mei, overlijden op 70-jarige leeftijd van Matty Niël.
Hij wordt gerekend tot de belangrijkste Nederlandse componisten van de twintigste eeuw.

30 Mei, officiële opening van het nieuwe belastingkantoor aan de rand van Pottenberg.

Eerste steenlegging nieuwbouw van de Stichting Adriaan Moonen, instelling voor visueel gehandicapte bejaarden, aan de Prins Bisschopsingel. Opening op 21 september 1990.

naor bove

1990
1 Januari, het Spaans Gouvernement krijgt de officiële status van Museum. Het zal voortaan 'Museum Spaans Gouvernement' heten.

Januari, er wordt een begin gemaakt met de sloop van de fabrieksgebouwen op het Céramiqueterrein met uitzondering van de Villa Jaunez, de Biscuithal en een gedeelte van de Wiebengahallen.
Het archeologisch bodemonderzoek van de stadsarcheologische dienst gaat van start, de bodemsanering vindt plaats en er wordt gewerkt aan de plannen van de hoofdinfrastructuur.

De nieuwe gemeenteraad telt 6 politieke partijen.
Het CDA heeft 15 leden, PvdA 13, D66 4 leden en de VVD 3.
GroenLinks en seniorenpartij hebben ieder 2 leden.
Er zijn 6 wethouders: twee CDA, twee PvdA, een D66 en een VVD.

6 Maart, opening van de nieuwe huisvesting voor het Centrum voor Vakopleiding aan het Bassin door minister De Vries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

1 April, start van een nieuw Europees instituut De Stichting European Graduate School (EGS).

1 Mei, burgemeester Houben onthult op het Brandenburgerplein een borstbeeld van Willem Vliegen, socialistisch voorman in Maastricht van rond de eeuwwisseling en grondlegger van het socialisme in Limburg.
Het beeld is gemaakt door de beeldhouwer Jack Poell.

12 Mei, herinwijding van de gerestaureerde Sint-Servaasbasiliek.

1 Juni, opening nieuwe vloertegelfabriek van de Sphinx.

1 September, start studierichting fiscaal recht aan de rechtenfaculteit van de Rijksuniversiteit Limburg.

16 Oktober, het nieuwe onderkomen van Dagblad De Limburger op Randwyck wordt officieel in gebruik genomen.

17 December, het vernieuwde winkelcentrum van de wijk Malberg wordt feestelijk geopend.

1991
Opening van het Academisch Ziekenhuis door koningin Beatrix.

December, Verdrag van Maastricht.
Tijdens tweede Europese topconferentie in Maastricht.
Oprichting van de Europese Unie met twaalf Europese lidstaten.
Ondertekend in Maastricht februari 1992.
In werking getreden 1 november 1993.
Uitbreiding van het Verdrag van Rome.
Interne werking: naast communautaire besluitvorming nu ook intergouvernementele besluitvorming bij justitieel en politieel beleid.
Introductie van het begrip subsidiariteit.
Uitbreiding bevoegdheden Europees Parlement, verscherping controle op de financiën.
Externe werking: buitenlands beleid en veiligheidsbeleid, justitieel en politieel beleid.
Werking naar burgers: vrije beweging en vrije vestiging binnen territoria van EU.
Groei naar Europese munt (Euro).

Afbraak van de Eurohal op de Griend.

Bouw nieuw kantoor [Kamer van Koophandel] langs de Maas, architect: Jo Coenen.
In gebruik genomen in 1992.

Restauratie van de voormalige Augustijnenkerk "D'n Awwe Stiene"

Op het Céramiqueterrein worden de vroegere vestingwerken van Wyck blootgelegd.

Restauratie van de Helpoort.

Van de Dienst der Domeinen koopt de gemeente Maastricht de achttiende-eeuwse vestingwerken de Hoge Fronten.

1992
Januari, het Theater aan het Vrijthof in gebruik genomen.

Restauratie vestingwerken de Hoge Fronten

Juni, start bouw Bonnefantenmuseum en renovatie Wiebengahal.

8 Februari, de ministers van Buitenlandse Zaken van alle bij de Europese Unie aangesloten landen bijeen voor de officiële ondertekening van het Verdrag van Maastricht.

1 September, in samenwerking met het Limburgs Universitair Centrum te Hasselt/ Diepenbeek begint de Rijksuniversiteit Limburg met de opleiding Kennistechnologie.

9 September, officiële opening der Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Rijksuniversiteit Limburg.

18 December, start aanleg wegennet Céramique.

1993
Juni, opening van de nieuwe vleugel van de [Academie van Beeldende Kunsten] (Jo Coenen) aan de Kruisherengang door Minister Ritzen van Onderwijs.

Augustus, opening van de School voor Journalistiek aan de Boschstraat door minister D'Ancona van WVC en Joao de Deus Pinheiro, Europees Commissaris voor Informatie.

17 September, Prinses Margriet opent officieel het MTB-complex aan de Molensingel in Randwyck.

11 Oktober, start van de verbouwing van het vroegere ziekenhuis Sint Annadal tot rechtbank door minister Hirsch Ballin van Justitie. 15 Mei
1995, opening Rechtbank in Annadal door Minister Sorgdrager van Justitie.

Mr. B.J.M. baron van Voorst tot Voorst (Beek bij Nijmegen 1944) benoemd tot commissaris van de koningin in de provincie Limburg.
Hij was staatssecretaris van Defensie (1989-1993) en daarvoor van Buitenlandse Zaken (1988-1989).

November, voltooiing restauratie Kasteelhoeve Hoogenweerth.
De Maas trad met kerst 1992 en kerst 1993 buiten haar oevers.

1994
Grote overstromingen kerst 1992 en kerst 1993 nopen tot een "Deltaplan" voor de grote rivieren.
22 December 1993, de Maas bereikt de hoogste stand: 45,87 meter boven NAP.

Maart, sloop van de historische kaarsenfabriek naast de Sint Lambertuskapel in Sint-Pieter.

Maart, het Samenwerkingsverband Heuvelland verandert in het Streekgewest Maastricht en Mergelland.

Archeologische opgravingen op het Céramiqueterrein waar een geheel nieuw stadsdeel zal verrijzen.

Juni: gereedkomen van het laatste van drie nieuwe binnenstadspleinen: Charles Voscour.
In 1992 Miséricordeplein en in 1993 Herdenkingsplein.

Juli, opening recreatiegebied Pietersplas ten zuiden van het gouvernement.

1995
21 Januari, officiële opening van wijkcentrum Sint-Maartenspoort te Wyck.

23 Januari, de Maas spoelt over de Wilhelminakade in het hart van Maastricht. Bij Borgharen bereikt het water een stand van 45,71 meter.

9 Maart, opening Bonnefantenmuseum (ontwerp van de Italiaanse architect Aldo Rossi) in Céramique door Koningin Beatrix.

16 Maart, in gebruikneming van het twaalf hectare grote natuurgebied De Kleine Weerd.

7 Mei, onthulling van een gedenksteen op het kerkhof van Limmel ter nagedachtenis van gevallenen in de Tweede Wereldoorlog en in het voormalige Nederlands-Indië.

7 Mei, opening van het "Kasteel Vaeshartelt".
Na een ingrijpende restauratie en verbouwing straalt het achttiende eeuwse kasteel weer in alle heerlijkheid.
Honderdvijftig jaar geleden deed het dienst als jachtslot voor koning Willem II.
Later werd het bewoond door de Maastrichtse aardewerkfabrikant Petrus Regout.
Het is tegenwoordig in gebruik als congrescentrum en hotel-restaurant

14 Juli, officiële opening van vernieuwde rotonde Tongerseplein door wethouder Cremers.

1 September, de Rijksuniversiteit Limburg start met onderwijs psychologie.

15 Oktober 1995 Start restauratie stadhuis, maken lift in stadhuis.
Stadsbestuur verhuist tijdelijk naar locatie Vrijthof 19.
De restauratie duurt tot 15 maart 1997.

November, onthulling van de 'Olterdissenbaank' tegenover het grafmonument van de gebroeders Olterdissen op de Algemene Begraafplaats aan de Tongerseweg door wethouder Leenders.

1996
Maart, officiële opening van de European Law School door minister Sorgdrager van Justitie.

In 1944 werd nabij Geverik een airstrip aangelegd door de Amerikaanse bevrijders.
Het vliegveld Beek (later Luchthaven Zuid-Limburg en Maastricht-Airport genoemd) werd in 1993 Maastricht-Aachen-Airport.

Archeologische vondsten bij opgravingen in de Pandhof van de O.L. Vrouwe Basiliek.
Onder meer wordt ontdekt dat een Romeinse weg de Pandhof doorkruist heeft.
Er worden 23 woonlagen van Romeinse bewoning blootgelegd.

15 September, na 332 jaar wordt het carillon van het Stadhuis gecompleteerd tot een aantal van 43 klokken.

25 Oktober, opening politiebureau voor de basiseenheid Maastricht Zuid-Oost/Eijsden aan de Molensingel.

27 Oktober, het bronzen standbeeld van de 'Batteraof Pieke en zijn hond Maoke' in het Stokstraatkwartier onthuld.
Pieke en Maoke zijn de hoofdfiguren uit de romans van Bér Hollewijn, die zich in het Stokstraatkwartier afspeelden.

26 November, opening gerestaureerde en uitgebreide Rijksarchief door Prins Willem-Alexander.

15 December, opening hernieuwde Bonbonnière.

1997
17 Januari, start TV 8.
Stichting Kabelomroep Zuid-Limburg (KOZL), de NV Nutsbedrijven Maastricht en de gemeente ondertekenen het convenant 'Lokale Omroep Maastricht 1997'.
Later dat jaar zal ook Omroep Limburg TV-uitzendingen gaan verzorgen.

Sloop van het Staargebouw.

Het Limburgs krijgt de status van erkende streektaal in de zin van (deel twee van) het Europees Handvest voor Streek- en Minderheidstalen (kabinetsbesluit 14 februari).

28 Februari, start bouw bedrijvencentrum De Geusselt.

Maart, start bouw 'Platte Zaol' aan de Griend.

Restauratie en uitbreiding stadhuiscarillon.

12 April, officiële heropening van het zowel van binnen als van buiten gerestaureerde stadhuis.

19 April, een grote uitslaande brand zorgt voor een miljoenenschade bij een palletfabriek op het voormalige Van Gend en Loos terrein aan de Statensingel.

20 Juni, onthulling op het Herdenkingsplein van een monument van de hand van Appie Drielsma door burgemeester Ph. Houben.

1 Juli, de stadswacht, die opgezet was als een project voor werkgelegenheidsbanen, wordt ingelijfd in de gemeentelijke organisatie.

5 Juli, officiële opening van Sint Pieter Museum in de Hoeve Lichtenberg.

De opening van de nieuwe parkeergarage onder het Griendpark geschiedt op 1 ugustus.

1 September, de historicus Jos Perry ontvangt de Edmond-Hustinxprijs 1997.
Perry, werkzaam bij de Faculteit der Cultuurwetenschappen van de Universiteit Maastricht, krijgt de prijs voor zijn hele oeuvre, waaronder een biografie van de sociaal-democratische voorman Vliegen.

8 September, Omroep Limburg TV gaat de kabel op.
In Maastricht delen ze een kanaal met TV Maastricht, elders in de provincie met het commerciële TV8.

Burgemeester Ph. Houben en de vice-voorzitter van de Stichting Bevrijdingsestafette Maastricht, Theo Vromans, onthullen op 16 september in het stadhuis een plaquette van Appie Drielsma.
De gedenksteen bevat de namen van 15 steden langs de route die de Amerikaanse bevrijders in 1944 volgden van Normandië naar Maastricht.

Opening van Libertel op het Céramiqueterrein.

1 en 2 Oktober 1997, als genoegdoening voor het niet doorgaan van de extra-eurotop in mei, wordt er een andere belangrijke conferentie in "that unique city on the Maas" gehouden.
Van 1-2 oktober vergadert in het MECC de NATO-top, met 19 ministers van Defensie en de secretaris-generaal, de Spanjaard Javier Solana.

11 Oktober, het Duitse automerk Mercedes maakt bekend dat zijn call-center, waar wereldwijd klanten kunnen opbellen met vragen en problemen over hun Mercedes, in Maastricht gevestigd zal worden.
Het bedrijf wordt gevestigd op Randwyck en zal aan 150 mensen werk bieden.

17 Oktober, de Universiteit Maastricht eert een van haar meest fervente voorvechters en eerste voorzitter, wijlen dr. Sjeng Tans, door haar nieuwste gebouw, direct naast het Academisch Ziekenhuis, naar hem te vernoemen.

Sinds zaterdag 18 oktober staat op de St. Pietersberg een monument dat het einde aangeeft van de 490 kilometer lange wandelroute, het Pieterpad, van Pieterburen naar Maastricht.
Het betreft hier echter alleen het Nederlandse gedeelte van deze route.
De echte route loopt door naar Santiago de Compostella in Spanje.

26 Oktober, de echtgenote van de burgemeester, Mevr. Houben-Van den Acker opent aan de Glacisweg op St. Pieter een nieuw winkelcomplex, ontworpen door de architecten Fred Humblé en Fons Rats.

29 November, eerste steenlegging op het Ceramique-terrein voor het nieuwe gemeentegebouw waar de stadsbibliotheek, het gemeentearchief, de stadshal en het Europese Journalisten Centrum gevestigd zullen worden.

1 December, na drie jaar voorbereiding opent het Ronald McDonaldhuis zijn deuren.
Elf kamers bieden onderdak aan ouders van wie een kind langdurig of met een ernstige aandoening in het Academisch Ziekenhuis is opgenomen.

1998
Op 4 maart wordt in Maastricht voor het eerst het rode potlood vervangen door de rode stemknop van de computer

Nutsbedrijven Maastricht kondigt aan, vanaf 4 januari de mogelijkheid te hebben tot levering van 'groene stroom' met een jaarlijkse capiciteit die genoeg is voor 400 gezinnen.

12 Maart, bij het AZM wordt op 12 maart een nieuw monument opgericht ter nagedachtenis aan de Maastrichtse Nobelprijswinnaar Pie Debye.

28 Maart, de "Platte Zaol" is tijdens een avondvullend muziekfestijn officieel geopend door Wethouder R. Leenders.

Vanaf 16 mei staat Maastricht nu ook op Internet.
Wereldwijd kan informatie over de gemeente opgevraagd worden.
De Website is geïllustreerd door Guus van Eck.
De bestanden bevatten informatie over stedebouwkundige ontwikkelingen, agenda's van de Raadsvergaderingen en commissies, vergunningen, tarieven verordeningen en de geschiedenis van de stad.

4 Augustus, het Bonnefantenmuseum ontvangt zijn half-miljoenste bezoeker sinds de opening in 1995.

Augustus, Paleontologen vinden op het terrein van de ENCI de resten van een heuse mosasaurus.
Naar schatting zijn ze 65 miljoen jaar oud.
In de 18e eeuw werd er ook een mosasaurus gevonden, maar die werd in 1794 door de Fransen meegenomen naar Parijs en is nooit meer teruggekomen.

Op 4 september wordt de Capucijnenhof geopend, een historisch pleintje, midden in de stad, waar ooit de missiezusters en paters Franciscanen woonden.
De kapel uit 1845 is gehandhaafd, evenals de zes schitterende kastanjebomen.
Het complex bevat 7 woningen en 18 appartementen en studio's.
Ter gelegenheid van de opening verscheen het boekje "Capucijnenhof", als nummer 52 in de reeks Maastrichts Silhouetten.

In het kader van een driedaags verblijf in ons land krijgt Maastricht op 2 oktober bezoek van de Bulgaarse president Petar Stroyanov.
In het gouvernement worden hij en zijn gezelschap ontvangen door de Gouverneur Baron van Voorst tot Voorst en later op de dag brengt de president ook een bezoek aan het Europees Instituut voor Bestuurskunde.

Op 20 oktober presenteert burgemeester Philip Houben het nieuwe logo van VVV Maastricht, uitgevoerd in enkele vlotte penseelstreken in blauw (voor de Maas), groen (voor het Heuvelland en geel (voor de zon).

De wereldkampioenschappen wielrennen vinden voor de vierde keer plaats in ons land en waar anders dan in Zuid-Limburg.
Start is op het Vrijthof.

Op 5 november gaat het McLuhan Instituut van start, wederom een internationaal instituut in Maastricht.

Wat heeft het lang geduurd, maar eindelijk valt midden-november het besluit om Maastricht-Aachen Airport niet met een Oost-West baan uit te breiden.

1 December presenteren de paleontologen John Jagt en Rudi Dortangs hun mosasaurusvondst.
Er zijn een paar rugwervels, een schouderblad, een zwemflipper en enkele ribben gelokaliseerd.
Het dier moet tussen de 15 en 17 meter lang geweest zijn.

Op 2 december wordt een warmtekrachtcentrale van de Waterleiding Maatschappij Limburg geopend op het Céramiqueterrein.

Zaterdag 19 december wordt het Veldeke Memorial door burgemeester Philip Houben onthuld.

1999
De nieuwe Westhal van het MECC komt begin januari net op tijd klaar voor de BBB-beurs.
Hiermee krijgt het MECC een extra ruimte van 7.000 vierkante meter.
Op 1 februari wordt de hal officieël geopend.

Begin januari wordt door de Stichting Broederschapshuis van de Marokkaanse vereniging Assalam een tweede moskee in Maastricht geopend in de voormalige sporthal van het Trichter College.
Het gebouw is bestemd voor de 2.200 leden tellende Islamitische gemeenschap in Maastricht.

Minister Tineke Netelenbos van Verkeer en Waterstaat opent op 18 januari het nieuwe gebouw van Rijkswaterstaat op het Céramiqueterrein.
Het gebouw is ontworpen door architect Hubert-Jan Henket.

"Night Life Music" opent 19 maart haar deuren.
De muziektempel heeft de Awwe Stiene 25 jaar lang gehuurd van de Mastreechter Staar.

Op de voorlaatste dag van de maand opent het volledig verbouwde en opgeknapte Minderbroedersgebouw op de Minderbroedersberg om dienst te gaan doen als zetel van de Raad van Bestuur van Universiteit Maastricht.

Het Bassin, ruim twee eeuwen oud, wordt, mede dank zij Europese subsidie, hersteld en schoongemaakt om tot ligplaats te dienen voor maximaal 60 grote jachten op doortocht.

Op 20 april wordt het hoofdgebouw van WML in gebruik genomen.

1999
21 April is de kogel door de kerk.
De fuserende Limburgse publieke omroep en commerciële omroep hebben een nieuwe naam gekozen L1TV en L1Radio.

In mei wordt begonnen met de sloop van de Sint Christoffelkerk op Caberg.

Juni, het Griendpark tussen de Maas en de Franciscus Romanusweg is officieel geopend door burgemeester Philip Houben.

Juni, N.V. Koninklijke Sphinx Gustavsberg maakt bekend dat het bedrijf in handen komt van de Finse sanitair producent Sanitec.
1999
Juli, de nieuwbouw van het Eurocollege aan de Sibemaweg wordt op de dag van de Architectuur opgeleverd en voor het publiek opengesteld.

Augustus, in een klein gebied waar de nieuwe wijk Vroendaal is gepland, vinden archeologen de overblijfselen van een nederzetting die dateert uit de late bronstijd (1000-500 vóór Christus).

Begin september was de Palestijnse president Yasser Arafat te gast in Maastricht. Hij is benoemd tot eerste honory fellow van de Maastricht School of Management.

3 September, in het Heugemerveld begint de sloop van zo'n 300 woningen.

8 September, het Dagblad de Limburger wordt door haar moederconcern VNU verkocht aan De Telegraaf.

17 September, de nieuwe brandweerkazerne wordt officieel geopend door burgemeester Philip Houben.

13 Oktober, tussen het Apple Park Hotel en het Geusseltstadion wordt een groot stalen kunstwerk geplaatst van de Israëlische kunstenaar Zvika Kantor.
Het draagt als titel "Object of Hope".

November, in 1992 publiceerde Pol Brounts en Phil Dumoulin hun boekje "Speulentere Spelle" waarin de spelling van het Maastrichts uit de doeken werd gedaan.
Ter gelegenheid van de 80e verjaardag van Pol Brounts besluit het gemeentebestuur om de door hem en Phil Dumoulin ontworpen spelling de officiële status van 't Mestreechs te verlenen.

8 December reikt de gemeente Maastricht de Juliana Boudewijn Prijs uit aan de Stichting Belgische Monumenten uit Heer

2000
27 April, het Hospice Trajectum aan de Abtstraat wordt geopend door burgemeester Philip Houben.

28 April, bij gelegenheid van het 50-jarig bestaansfeest van het regiment Limburgse Jagers wordt de Hoofdwacht op het Vrijthof heropend, na een restauratie van ruim vijf maanden.

2 Mei, Minister-president Wim Kok opent het Centre Céramique en het naastgelegen Derlontheater aan het nieuwe plein 1992.

Mei, in samenwerking met de GGD, het Academisch Ziekenhuis Maastricht en het Rotterdamse Havenziekenhuis wordt eind mei de Travel Clinic Maastricht opgericht.

 naor bove

 

Bron: MestreechOnline, H.E.M.,  

Aonvaank