De Grameer & de

Klokkenluidersgilde

(grootmoeder en de klokkersgilde)

De Grameer:

Het mag een wonder worden genoemd, dat de Grote Klok van de Sint-Servaas, op 21 juni 1515 door de gebroeders Willem en Caspar Moor gegoten in de tuin van de voormalige Proosdij van Sint Servaas (het huidige klooster van de Zusters Onder de Bogen), nog bestaat. Zonder twijfel heeft Sint Servaas niet alleen het geloof beschermd, maar ook zijn Grote Klok. Zelfs toen die in 1850 een barst opliep, werd opgelapt maar desondanks een aanzienlijk deel van haar klankkleur verloor, werd zij niet omgesmolten; integendeel, zij kreeg de koosnaam "Grameer" en steeds als haar gebarsten geluid over stad en omgeving galmde, werd daar allerwegen met ontroering naar geluisterd. Website

De Klokkenluidersgilde:

 

 De Sint-Servaasbasiliek heeft een eigen klokkenluidersgilde, deze zal op bepaalde dagen van het jaar de Grameer met de hand luidt. De gilde heet Sint Monulfus en Gondulfus. De Grameer wordt onder meer geluid vlak voor de feestdag van Sint Servaas, voor de 13de mei van elk jaar. De 'Grameer' wordt alleen geluid bij hoge kerkelijke feesten, uitgezonderd bijzondere gelegenheden, zoals in 2005 vlak na het overlijden van paus Johannes Paulus II. De Grameer wordt geluid op elke 16de juli van het kalenderjaar. Dit houdt verband met de feestdag van de bisschoppen Monulfus en Gondulfus. Het luiden van de oude Grameer werd vroeger gedaan door een aantal werklui die elke keer moesten worden ingehuurd. Het was in de dagen van Deken Mgr. P.J.M. Jenneskens dat er telkens werklui werden ingehuurd om 'Grameer' te luiden. Dat werd te duur. Op een bepaald moment ontstond tijdens de nieuwjaarsreceptie bij de Deken in 1959 het idee om zelf een klokkenluidersgilde in het leven te roepen. Deze is opgericht op 01 januari 1959. Op dit moment bestaat het gilde uit plusminus dertig mannen die op kerkelijke hoogfeestdagen zonder kosten voor het kerkbestuur zorg dragen voor het luiden van 'Grameer'. De kosten worden gedragen door de contributie van de leden. Hun enige 'vergoeding' bestaat uit een zeer groot voorrecht nl. dat 'Grameer' geluid wordt bij de begrafenis van een der leden.  Een leuk verhaal over de Grameer kun je hier lezen dmv klikken op: Grameer. voor een gedetailleerd verslag over de klokkersluiders kunt u terecht op hun eigen WEBSITE.

 

Voor de nieuwe Grameer in 1984 te bekostigen werden o.a. kleine porseleinen versies van 'De Grameer' verkocht. Foto beneden links is ter beschikking gesteld door John Wagemans, waarvoor dank.

 

 

 

Gebed veur 't lojje vaan de groete klok (Gebed van de Klokkeluiders):

 

Slivenier, einige Zoon vaan d'n

iewige Vajer dee gezag heet, tot veer zoonder

Uuch niks kinnen doen, hellep us zondaars,

't lojje vaan de Groete Sint Servaosklok,

dat veer met Uuch beginne, tot e good ind te bringe.

 

Maag de stum die veer oproope en die

geliek is aon de trompötklaanke vaan 't

aaijd Verboond die ut volk ten offer reepe,

us besjerreme tege d'n invloed vaan

koeij geiste.

 

Tot 't broonze geluid vaan "Grameer"

us waarsjouwe tege de vijand, de krach

vaan störrem en hagel brik en de bliksem

wied vaan us aof hèlt.

 

Sint Servaos, patroen vaan stad en streek:  beij veur us,

Sint Agatha, besjermster vaan d'n tore: beij veur us,

Sint Monulf en Sint Gondulf, petroens vaan us Gilde: Beij veur us,

opdat veer de belofte vaan Slivenier weerdig weure.

Amen.

Naor Bove  Bron De Limburger, Vikkie Bartholomeus, Foto's : John Kerkhofs.

eine terök