Mestreechse Straote

(Maastrichtse Straten)

 

                   Mestreechse Straote gaat over de straatnamen in Maastricht en hun betekenis hiervan of waarnaar men deze heeft vernoemd. U begrijpt het klikken op de naam.

Straatnamen
Vele Maastrichtse straatnamen zijn in oorsprong te herleiden tot middeleeuwse benamingen of verbasteringen van oudere (Latijnse) namen. De Helpoort bijvoorbeeld is genoemd naar een huis `In de Helle'. Wordt die naam niet veel duidelijker als men bedenkt dat in het straatje achter de poort eertijds de rosse buurt van de stad gelegen was, waar men `hel en verdoemenis' over zich afriep? Rond het jaar 1350 werd een straat genoemd naar de familie Suevus. Suevus of suavus (in het Duits, Der Schwabe) werd al snel verbasterd tot Sweef, Swooff of 's Woulf. Woulf is Maastrichts voor Wolf. De straat heet nog steeds Wolfstraat. Wat te denken van de verbastering van Hoefstat via Haefstraat tot Havenstraat? De Heksenstraat ontleent haar naam niet aan heksen, maar aan de familienaam Hex, afkomstig uit het gelijknamige Belgische plaatsje. De naam Stokstraat is afgeleid van het Latijnse woord truncus wat stok betekent of boom. Dit verwijst naar de boom die ter plekke heeft gestaan en waaronder recht werd gesproken. Tot 1229 hield men ook vergadering in de open lucht onder die boom. Overigens verwijst het woord stok ook naar de gevangenis, die ter plekke heeft gelegen.

 

A

H O V

Straten met A

Straten met H

Straten met O

Straten met V

B I P W
Straten met B Straten met I Straten met P Straten met W
C J Q X
Straten met C Straten met J Straten met Q Straten met X
D K R Y
Straten met D Straten met K Straten met R Straten met Y
E L S Z
Straten met E Straten met L Straten met S Straten met Z
F M T  
Straten met F Straten met M Straten met T Verdwenen Straten
G N U  
Straten met G Straten met N Straten met U  

 Aonvaank