M.V.V.

(M.V.V.)

 

Historie de Geusselt

 

Stadion Geusselt - anno 1961

De huidige, exclusieve huurder van het Stadion, is de Maastrichtse Voetbal Vereniging M.V.V.

Bij de oprichting in 1902 speelde MVV zijn eerste wedstrijden op de velden in de “Kommen”. Een jaar later, in 1903, werd verhuisd naar de wielerbaan in Amby. Op het middenterrein van deze wielerbaan(nog zichtbaar), werd op toerbeurt met andere clubs – MVC, Vitesse en de Trappers- gespeeld. Dit rouleren bleek in de praktijk steeds moeilijker te realiseren en men keek uit naar andere velden. In 1904 verhuisde men naar een terrein aan de Statensingel tegenover de goederenloods. Ook hier heeft men het niet lang volgehouden, want een jaar later verhuisde men naar een speelveld bij de spoorbrug alwaar men tot 1910 heeft gespeeld. Aangezien het ledental bij MVV gestaag groeide en men het terrein bij de spoorbrug diende te verlaten, werd wederom uitgekeken naar nieuwe terreinen. In 1910 was men genoodzaakt te fuseren met H.B.S., om aan een speelveld te geraken, doch dit was een tussenoplossing.

De toenmalige bestuursleden de Heren Bonhomme, Polis en Tieleman konden een terrein pachten aan de Boschpoort. Het terrein moest echter worden geëgaliseerd c.q. opgehoogd en een grote boomgaard diende gerooid te worden. Vanaf 1912 speelde men bijna een halve eeuw lang aan de Boschpoort, een speelveld dat praktisch midden in de stad lag. De terreinen lagen aan het eind van de Boschstraat/Boscherweg langs de spoorlijn Maastricht-Hasselt, alwaar verschillende grote industrieën en bedrijven lagen zoals de Kon. Ned. Papierfabriek, de Sphinx, Papiergroothandel Tielens, Staalwerken De Maas, Zakkenfabriek Bates Cepro en het Gemeentelijk Slachthuis (op het binnenterrein konden toeschouwers hun fiets stallen).

1950: Het Maastrichtse Gemeentebestuur legt een plan voor aan de Gemeenteraad voor de aanleg van een geheel nieuw Sportpark, incl Voetbalstadion, aan de rand van Maastricht, aan het begin van de Autosnelweg E-9/A2 naar het noorden, op de grens van Geusselterveld en Wittevrouwenveld.

1952:  kreeg de Boschpoort er nog een 2e speelveld bij en werd de staantribune met 1500 plaatsen uitgebreid.

1954: Intrede van het betaalde voetbal, de publieke belangstelling bleef maar toenemen. De Boschpoort werd in 1956 voor de laatste maal uitgebreid tot 18.000 plaatsen. Door de bloeiende industrie in de directe omgeving moest MVV het terrein uiteindelijk verlaten omdat de vrijkomende terreinen in de belangstelling stonden van KNP en Sphinx.

Het Maastrichtse Gemeentebestuur had in 1950 aan de gemeenteraad een plan voorgelegd voor de aanleg een geheel nieuwe Sportpark incl. Voetbalstadion aan de rand van Maastricht, aan het begin van de Autosnelweg(E9/A2) naar het Noorden, in de wijk Wittevrouwenveld. Het terrein omvat een oppervlakte van 25 ha.  te besteden aan 6 sportvelden, met afmetingen voor een voetbalterrein t.b.v. diverse terreinsporten. Een sportveld later te bestemmen voor een tweede openluchtzwembad (!) en een sportveld voor een voetbalterrein met staantribunes voor 10.000 toeschouwers, later uit breiden tot stadion. Het Gemeentebestuur voelt meer voor de aanleg van een nieuw stadion aan de overkant van de Maas, dan voor een uitbreiding van het MVV-terrein aan de Boschpoort, gezien ook de verwerkelijking van het uitbreidingsplan voor het Boschpoortgebied.

Naor Bove

De verwervings- en aanlegkosten bedragen ƒ. 585.000, -. Met de uitvoering kan pas worden begonnen nadat de betreffende gronden door de gemeente in eigendom zijn verkregen en eventuele onteigeningsprocedures zijn afgerond. In september 1954 krijgt de Maastrichtse gemeenteraad een voorstel te behandelen voor het aanleggen van een sport- en recreatiepark op de grens van Wittevrouwenveld en Geusselterveld.

De plannen behelzen de aanleg van verscheidene voetbal-, handbal-, korfbal- en tennisvelden, een wandelpark met een vijver, dat ’s-winters ook als ijsbaan te gebruiken zal zijn. De kosten worden globaal geschat op 1½ miljoen gulden.

Op 2 november 1954 neemt de raad met algemene stemmen het voorstel aan  en kreeg Maastricht zijn Sportpark inclusief Stadion.

Er werden enkele miljoenen(± 4 miljoen) gereserveerd voor de aanleg van sportpark Geusselt, maar het heeft nog 5 jaar geduurd voordat met de eerste werkzaamheden een begin kon worden gemaakt. De bestedingsbeperking had n.l. een rem op de plannen gezet.

In 1959 werd de financieringscommissie Sportpark Geusselt opgericht om een en ander te kunnen bekostigen.

Er werd een obligatielening(zie bijlage) uitgeschreven van  ƒ 500.000, - met stukken van ƒ 100, - aan toonder.

De emissie was geen succes en de Gemeente Maastricht en diverse bedrijven stonden naderhand garant.

Harrie Hameleers (met het officiële MVV-veendel) draagt, onder begeleiding van het voltallige MVV-bestuur, de Boschpoort, na bijna een halve eeuw, ten grave.

Op 26 december 1960 op 2e kerstdag werd de laatste wedstrijd gespeeld op het terrein Boschpoort

Met het leggen van de eerste steen begin 1960 werd door Tummers Betonbouw met de bouw van het nieuwe Stadion begonnen en in de voorbereidingen was tevens besloten om er een multifunctioneel stadion van te maken met een voetbalveld voor het spelen van wedstrijden en een sintelbaan met een atletiekaccommodatie, voor het houden van atletiekwedstrijden.

Deze laatste functie is nooit in gebruik genomen omdat de KNAU, in verband met de wateroverlast, de sintelbaan afkeurde voor officiële wedstrijden. (het Stadion is gebouwd in de winterbedding van de Maas).

Het speelveld werd op een speciale manier ontwaterd. Onder de grasmat was een ingenieus drainagesysteem van gresbuizen aangebracht dat via een pomp aangesloten was op de waterpartij/vijver achter het stadion om het overtollige water af te voeren.

In de zomermaanden, bij grote droogte, kon de pompfunctie omgedraaid worden om dan het speelveld te besproeien.

De naam voor het nieuwe stadion en Sportpark werd ontleend aan Kasteel Geusselt, gelegen achter het huidige Stadion. (zie elders op deze site  Kasteel Geusselt)

Voor het beheer en onderhoud van Sportpark Geusselt incl. Stadion werd de Gemeentelijke Sportstichting van Maastricht opgericht en de 1ste directeur was Karel Bruijnzeels, die zijn kantoor tijdelijk in het Stadion had.

De verhuizing was nu een feit en op 15 januari 1961 werd het Stadion feestelijk geopend met de competitiewedstrijd MVV-Willem II.

Het stadion was op dat moment nog niet geheel afgebouwd, de hoofdtribune was nog niet beschikbaar, maar wel uitverkocht en er bevonden zich 13.000 toeschouwers op de tribunes.

De wedstrijd stond onder leiding van scheidsrechter Martens, MVV won en de doelpunten werden gescoord door Mattie Pieters (1-0 eerste doelpunt in het stadion) en Gerard(“Pummie”) Bergholz (2-0).

De kaartverkoop en de toegang tot het stadion waren voorlopig aan de achterzijde gelegen.

De toenmalige toegangsprijzen: staanplaatsen 1ste rang(lange zijde) ƒ.1,75 en staanplaatsen 2de rang(achter de doelen) ƒ. 1,50, staanplaatsen bejaarden ƒ. 1,00 en jongensrang ƒ. 0,50.

Op 5 maart 1961 werd met de wedstrijd MVV-ADO, de (on)overdekte zit-tribune in gebruik genomen.

Naor Bove

De totale capaciteit van het stadion bedroeg 15.500 onoverdekte staanplaatsen,1.525 overdekte zitplaatsen en 600 onoverdekte zitplaatsen.

Indien in de toekomst noodzakelijk, zou het stadion een maximumcapaciteit van 25.000 toeschouwers kunnen krijgen.

Voor de hoofdingang van het stadion was een parkeerplaats gerealiseerd voor 1.000 auto’s, vijftig autobussen en 5.500 fietsen.

Omdat veel wedstrijden inmiddels in de avonduren bij kunstlicht werden gespeeld, ontstond de behoefte aan een verlichtingsinstallatie.

Op 9 oktober 1975 werden de lichtmasten gerealiseerd en geplaatst onder leiding van de toenmalige manager Joop Dreimuller.

Het ontsteken van de lichtmasten werd gefaseerd uitgevoerd om een te hoge belasting te voorkomen en de benodigde stroom werd afgenomen van de ter plaatse aanwezige kabels van de straatverlichting, welke in een ringleiding in het looppad binnen het stadion lagen.

Op 8-11-1975 knipt Burgemeester Fons Baeten, voor aanvang van de eerste lichtwedstrijd MVV-FC Twente(2-1), het lint door bij de ingebruikname van de installatie. Inmiddels was de staantribune aan “de lange zijde” van het speelveld geheel overdekt gemaakt door staalbouw Frijns, de aansluitende onoverdekte staantribunes, achter beide doelen, bleven onveranderd.

Medio 1978, bij de wedstrijd MVV-Ajax(1-0), wordt een bord met elektronische lichtkrant (Noordzijde), incl. klok, stand en overzicht van overige gespeelde wedstrijden, in gebruik genomen, het bord werd bediend vanuit de omroepcabine boven in de overdekte hoofdtribune.

Begin 1980 vonden er tal van ontwikkelingen plaats, die grote gevolgen hadden voor de Voetbalstadions. Men ging meer eisen stellen aan het geboden comfort in een stadion. In kou of regen naar het voetbal kijken was uit de tijd, terwijl veel stadions doorgaans nog voor een groot gedeelte uit onoverdekte staanplaatsen bestonden.

Bovendien deed een ander verschijnsel/fenomeen zijn intrede “voetbalvandalisme”.

Voetbalstadions waren niet meer veilig en niet gebouwd om supportersgroepen te scheiden, wat steeds noodzakelijker werd.

In 1982 degradeerde MVV en de club was op sterven na dood.

Door ex-voorzitter Max Tripels werd Leon Melchior binnengehaald, die een saneringsplan opstelde, waarbij ook de inmiddels verouderde Geusselt onder de loep werd genomen.

Melchior kwam met een revolutionair plan. Stadion Geusselt, met een capaciteit van 30.000 toeschouwers, zou geheel worden overdekt en multifunctioneel kunnen gaan dienen.

De plannen van Melchior bleken echter te groot voor Maastricht.

De KNVB had oorspronkelijk bezwaar tegen het voetballen in een volledig overdekt stadion met mogelijk kunstgras. Burgemeester en Wethouders werkten ook al niet mee, waarbij argumenten van geheel andere aard een rol speelden. (Project Randwijck en MECC)

De vraag werpt zich dan ook op, waar MVV vandaag de dag zou hebben gestaan als genoemd plan zou zijn uitgevoerd, daarbij kijkend naar vergelijkbare ontwikkelingen in Nederland bij clubs als Vitesse en Ajax.

Noodgedwongen werd nu gekozen voor renovatie.

Rob Dresens

Naor Bove

 • Op 9 juli 1984 werd de Stichting Beheer MVV opgericht die hard ging werken aan plannen voor totale renovatie van het stadion.

Kernpunt van de renovatie was het 90 graden draaien van het speelveld, het laten verdwijnen van de sintelbaan, de bouw van 2 nieuwe zittribunes en ruimten voor sponsoren en supporters.

Overigens was het speelveld in de nieuwe situatie 4 meter korter dan de officiële toegestane lengte. De totale kosten van de renovatie bedroegen 10 miljoen gulden.

MVV kreeg de financiering niet rond omdat geen belegger werd gevonden voor de vrijkomende gronden.

Op het laatste moment stelden MVV en de bouwcombinatie Wilma/Balast Nedam zich ieder voor 1 miljoen gulden garant.

Inmiddels was het beheer en onderhoud door de Gemeentelijke Sportstichting overgedragen aan de Stichting Beheer MVV.

Op 11 juli 1986 springt het licht op groen voor de reconstructie en renovatie van het stadion en vlak daarop gaat de eerste schop de grond in.

Tijdens de bouw waren alleen de tribunes(zit- en staantribune) achter de beide doelen voor toeschouwers beschikbaar omdat aan de lange zijden nieuwe tribunes werden opgetrokken.

In de zomer van 1987 viert MVV de feestelijke opening met de vriendschappelijke wedstrijd MVV-Dynamo Dresden.

Het stadion met inmiddels 11.000 plaatsen blijkt al in het seizoen 92/93 regelmatig te klein. Bij de wedstrijden tegen Ajax en Feijenoord werden voor de Maastribune, alwaar de onoverdekte zitplaatsen waren gesloopt, noodtribunes geplaatst.

 • In het seizoen 94/95 wordt een begin gemaakt met de afbraak van het dak van de Maastribune, omdat door instortingsgevaar en lekkages een reëel probleem was ontstaan.

Het dak was, met zijn aparte vormgeving, nog het enige dat deed denken aan de oorspronkelijke tribune van stadion Geusselt.

Op 18 juni 1996 werd de Stichting Ontwikkeling Geusselt opgericht, welke moest gaan onderzoeken hoe de directe omgeving rond het stadion kon ontwikkeld worden.

Nieuwe plannen worden ontvouwd, de Geusselt krijgt een nieuw aanzien, achter de Maastribune wordt een bedrijvencentrum gerealiseerd en de tribune wordt overkapt.

Op 1 juli 1997 vond er een fusie plaats tussen Stichting Beheer MVV en Stichting Ontwikkeling Geusselt. De uit deze ontstane fusie “Stichting Geusselt” heeft de rechten en plichten van de beide genoemde stichtingen overgenomen. Dit resulteerde in een nieuwe huurovereenkomst voor MVV.

De Stichting Geusselt is formeel eigenaar van het voetbalstadion “Geusselt”.

In het kader van de bouw van het nieuwe bedrijvencentrum voor het stadion, moesten er nieuwe kassa’s, toegangen en hekwerken worden gerealiseerd, welke dienden te voldoen aan de door de KNVB gestelde eisen, gezien ook het feit dat een en ander is vervat in de licentie-voorwaarden voor MVV.

Inmiddels werd een commissie ingesteld voor de verdere ontwikkeling van het Stadion.

 • Begin 1998 werd van de KNVB bericht ontvangen dat het besluit was gevallen betreffende de ombouw van staantribunes naar zitplaatstribunes.

Dit zou inhouden dat vanaf 1 augustus 1999 geen gebruik meer gemaakt kon worden van de Noordtribune(staanplaatsen) zowel voor de eigen evenals voor de supporters van de tegenpartij. Voornoemde tribune is namelijk speciaal beveiligd o.a. met camera’s en hekafscheidingen tussen de vakken.

Vooralsnog krijgt MVV dispensatie van de KNVB en MVV lost het probleem op door van een bevriende Limburgse club een partij tweedehandse stoeltjes over te nemen.

Ten aanzien van de totale renovatie van de Noordtribune is door de Gemeente Maastricht aan de RO-groep opdracht gegeven te onderzoeken om een en ander te combineren met een nieuw te realiseren Kegelhome onder te tribune.

Medio 1998 werd door Stichting MVV, bij het inmiddels gerealiseerde Bedrijvencentrum Geusselt BV t.b.v. de administratie, een kantoorruimte gehuurd aan het Stadionplein no. 32.

De vernieuwingen en renovaties naderden hun einde en de nieuwe tribunes kregen de namen Hoofd/Ere-, Boschpoort- en Maastribune, terwijl de Noordtribune nog als staantribune gehandhaafd bleef.

 • In 2000 werd een aanvang gemaakt met de totale verbouwing en renovatie van het Stadion.

Aan de achterzijde van de Hoofdtribune werden nieuwe kantoren gerealiseerd; het Westpark als onderdeel van Businesspark Porta Mosae. De ruimten direct achter de tribune o.a. de Sponsorruimte werden afgebroken. Een tijdelijk onderdak voor het sponsoren werd gevonden in Café Amstel Plaza in Bedrijvencentrum Geusselt aan de voorzijde van het Stadion.

Vervolgens werd de Noordtribune(staanplaatsen) afgebroken en vervangen door een nieuwe tribune met uitsluitende zitplaatsen.

Onder deze nieuwe tribune werden als gevolg van afspraken met de Gemeente Maastricht de ruimten benut voor het realiseren van een Kegelhome.

 • Op 5 oktober 2001 wordt de nieuwe Noordtribune tijdens de wedstrijd MVV-Volendam in gebruik genomen.

De 4 open hoeken van het Stadion werden eveneens gebruikt om kantoren te realiseren en de tribunes met elkaar te verbinden om zodoende een mooi geheel te krijgen.

Onder de Hoofdtribune werd een geheel nieuwe ruimte gebruikt om een Sponsor- en ontvangstplek te realiseren. Hier zouden ook allerlei commerciële activiteiten gehouden kunnen worden. Achter de bovenzijde van de Hoofdtribune ontstonden ruimten, met uitzicht op het speelveld, dat in gebruik als businessloges (horecafunctie) zouden kunnen dienen.

 • In 2002 werd een belangrijk onderdeel van de renovatie afgerond, de bestaande verlichtingsinstallatie werd totaal vernieuwd en vervangen.

Specificaties Lichtinstallatie:

De 4 masten hebben ieder een hoogte van 27,6 meter, incl. bliksemgeleiders.

Gewicht per mast 2.367 kg en de masten zijn zowel in- als uitwendig gemaakt van thermisch verzinkt staal, compleet met inspectieluik, aardingsvoorziening, veiligheidskabel en klimsporten. De masten zijn gemonteerd en verankerd op de hoekgebouwen.

Aan iedere mast bevindt zich een zestienkantig schijnwerperrek (onder een hoek van 5°),

Waarop 30 lampen zijn gemonteerd van het merk Philips Arenavision.

De verlichtingssterkte op het speelveld bedraagt horizontaal 1200 Lux en verticaal 750 Lux. De verlichting van de masten wordt vanuit een centrale ruimte, onder de Maastribune, gefaseerd in 3 stappen, per mast, ingeschakeld(10, 20, 30 lampen).

Nu deze belangrijke voorziening gerealiseerd was, kwam als laatste vernieuwing de modernisering van de facilitaire ruimten onder de Maastribune (oude Hoofdtribune) aan de beurt.

 • In 2003 werd begonnen met het opnieuw inrichten en verbouwen van de was- kleed- en massageruimten t.b.v. de spelers, een doktersruimte, een ruimte voor de arbitrage, een nieuw pershome, stewardruimte en archief, waarbij rigoureus werd vernieuwd en gewijzigd volgens huidige normen en maatstaven t.a.v. milieu en hygiëne.(o.a. Legionella preventie)

Voor aanvang van het voetbalseizoen 2004/2005 - op 30 juli 2004 - kon MVV, tijdens de Open Dag, dan ook met veel trots de metamorfose van het stadion Geusselt aan de supporters en belangstellenden tonen. 

Naor Bove

Wetenswaardigheden over M.V.V. bijeengesprokkeld door Paul Berben en zijn FaceBook vrienden:
 • Sinds wanneer heeft M.V.V. een jeugdafdeling ? 

dat is sinds 1927, Net na het kampioensschap, de atletiek vereniging die M.V.V. heeft gehad was dus al eerder.

 • Sinds wanneer hangt er een gouden ster in de Geusselt en waarom ?

Die is daar komen te hangen toen Dhr. Benoit Wesley voorzitter van M.V.V. was. Hij was ook eigenaar van het hotel Derlon op jet Onze Lieve Vrouweplein, en had voor zijn hotel twee gouden sterren laten maken. Van die twee is er maar een aan de gevel gehangen aangezien twee teveel van het goede bleek. Omdat de spelers van M.V.V. ook 'Sterredragers' werden genoemd vond hij het leuk de overgebleven ster aan de muur te hangen achterin het vak van de oude Maastribune. Allewijl de Angel-Side tribune. De ster is niet lang daarna uit onvrede door iemand gepikt als protest tegen de mogelijke komst van FC Limburg. Naderhand is toen het duidelijk was tot FC Limburg van de baan was de ster door de 'onbekende' teruggebracht naar het Stadion en 's nachts op de middenstip achtergelaten met een briefje erbij tot de ster terug was op de plaats waar deze thuishoorde en weer kon gaan stralen over het stadion.

 • Wanneer is de Angel-side opgericht ?

Dat is gebeurd in 1977. Al ging de groep al langer naar M.V.V.

 • Wanneer is het Huisorkest (Club2000) opgericht ?

 Met deze vraag is Paul uiteindelijk terechtgekomen  bij een van de oprichters van het Huisorkest. Dhr. rob Dresens, ook oud M.V.V.er is daar een van geweest. Hij was werkzaam bij de Gemeentebedrijven en zat daar in de 'Energiekapel', een orkest voornamelijk gevormd uit chauffeurs, ze oefende op de maagdendries. Vanuit de Energiekapel van de Gemeentebedrijven zijn een aantal leden samen met mensen van buiten de kapel 'T Hoeskapel vaan M.V.V. begonnen. Dat is halverweg de jaren '70 gebeurd. In 1977 hebben ze hun LP 'nao Väöre' oetgebrach, om met de opbrengst hun pakken voor het orkest te kunnen bekostigen. Later is in 1979 nog een plaat uitgebracht. De bekendste van "t Hoesorkes vaan M.V.V. was Dhr. Devens, die sloeg de dikke trom.  Van hem is ook eenbeeldje uitgebracht gemaakt door Matt Wanders. Het orkest werd geleid door Voorzitter Schmidt.

 • Wanneer is Klein Geusselt in gebruik genomen ?

Dat is geweest toen M.V.V. door de Geusseltverbouwing hun trainingsveld moesten verlaten en 'Applebees' daar een filiaal zou bouwen. Ze hebben Klein Geusselt o p8 september 1994 in gebruik genomen. Sjef Vergoossen was toen trainer.

 • Sinds wanneer zingt Beppie Kraft het volkslied in de Geusselt ?

Dat is sinds enkele jaren, maar de allereerste keer was in het seizoen 1991 - 1992, toen heeft zij het volkslied live ten gehore gebracht.

 • Sinds wanneer heeft M.V.V. een logo ?

Al voor tot het M.V.V. heette! Ze hebben de naam pas officieel in 1908 aangenomen, en op de truitjes van 1903, één jaar na de oprichting, is al een logo te zien. Op de foto's van het elftal uit 1902 staan ze in eigen kleding.

Naor Bove

Bron: Archiefonderzoek, samenstelling, Rob bedankt voor je inbreng, klik op de foto van Rob en bezoek zijn eigen website.. paul Berben en zijn facebook vrienden.

Aonvaank