De Tempeleers

 

De Prins.

In het kostelijke spel van de Vastelaovend is de Stadsprins de centrale figuur.
Hij is voor iedere Maastrichtenaar de hoogste autoriteit in carnavalsland en het zijn de Tempeleers die ieder jaar opnieuw de eervolle plicht vervullen die Maastrichtenaar als Stadsprins te lanceren, die bereid en in staat is zijn stad "met belump (beleid) en vaste hand veur te goon in de zwoer daog vaan de Mestreechter Vastelaovend", zoals de traditionele prinsenproclamatie vermeldt.
"Zienen Hoeglöstigheid" (zijn hooglustigheid), zoals de prins wordt genoemd, wordt door de Tempeleers (en door alle carnavallisten) met alle egards, met een prinselijke entourage en met een Bourgondisch aandoend protocol omgeven.
Een kolderiek protocol uiteraard, maar toch wel van zodanig gehalte dat het door de jaren heen heeft bewezen een charmante uitstraling te hebben naar buiten.

De Stadsprins is niet alleen maar een idool dat carnavalesk schittert op prinsenzittingen, carnavalsconcert, prinsenbal, bij de 'pronkzitting', op het stadhuis of op zijn prinsenwagen in de optochten, hij is vooral het hartverwarmende middelpunt bij de carnavalsvieringen in kleiner verband: in de bejaardentehuizen, in Klevarie, Annadal en Vijverdal, bij de blinden en de gehandicapte kinderen en bij de jeugd van de talrijke scholen waar hij enthousiast wordt ontvangen en het carnavalsvuur aanwakkert.
Een Stadsprins in Maastricht glorieert maar één seizoen.
Aswoensdag, nul uur nul, legt hij prinsenmuts en scepter neer.
't Volgend jaar wordt in zijn opvolger wáár het "best bewaard geheim" op de Markt onthuld.
De uitverkiezing van de Prins.

Zeer essentieel bij de keuze van een prins is, dat financiële aspecten geen enkele rol mogen spelen, noch commerciële voordelen, doch uitsluitend de persoonlijkheid van de man, die aan die unieke rol in het spel van de Vastelaovend zijn eigen vertolking kan geven.
Iedereen in Maastricht kan kandidaten voor het prinsschap bij de Tempeleers indienen.
De namen van alle kandidaten worden ieder jaar via een "groslijst" aan de voltallige vergadering van de Tempeleers voorgelegd.
In een kleiner verband, de Kanselarijraod, wordt daarna een verdere selectie gemaakt en via een "mysterieuze" procedure, waar slechts twee leden van de Kanselarijraod mee zijn belast, wordt dan onder strenge geheimhouding de definitieve keuze bepaald.
Tot aan het "Uitroepen" van de nieuwe prins, 4 weken vóór carnaval, wordt de prinsenkeuze beschouwd als het best bewaard geheim van Maastricht.

Het magazijn van de Tempeleers.

De organisatie van optochten, zittingen en andere grote evenementen brengt mee, dat men de beschikking moet hebben over een magazijn, waar materialen, kostuums en grote attributen kunnen worden opgeslagen en over een ruimte die atelier- en werkplaatsfunctie heeft.
Na vele jaren lang van de ene (gebrekkige) magazijnaccommodatie naar de andere te zijn getrokken, hebben de Tempeleers in 1985 eindelijk, en onder het aangaan van niet zomaar weg te cijferen financiële verplichtingen, na diepgaand beraad de grote stap durven te zetten tot de aankoop van een zeer goed geaccommodeerd magazijn, annex atelierruimte en aangrenzend los- en laadterrein, dat ook goed toegankelijk is voor grotere opleggers e.d. "Tempeleers Stadsmagazijn" is de naam die dat complex heeft meegekregen.
En terecht!
Want ook bij de organisatie van andere grote evenementen in Maastricht, zoals Heiligdomsvaart, Reuzenfeest, Prevelement etc. vervult dat "stadsmagazijn" een onmisbare functie.
En ook hier zijn het, samen met de Tempeleers, de vrijwillige medewerkers die dat magazijn aan de Cabergerweg, zodra nodig, operationeel doen zijn. Hieronder ziet u de munten waarmee de Tempeleers betalen van links naar rechts Ein Rundsje, 10 Pélskes, Dreij Pélskes en Ein Pélske.

Klik op één van de foto's voor op de website te komen van de Tempeleers

Met dank aan Sjef van Mestreech online

eine terök