Vlag vaan Mestreech

(vlag van Maastricht)

 

De Vlag Van MaastrichtVlag Maastricht voor Stadhuis
“Historie van de Vlag”


Van oudsher is een van de krachtigste symbolen van Maastricht de witte vijfpuntige ster op een rood vlak. Op vlaggen waarmee men zich wilde onderscheiden als Maastrichtenaren komt in de geschiedenis het stadswapen op een rood doek steeds voor. Soms hadden ze een grappige variatie: groepen Maastrichtse voet­boogschutters die in 1415 meededen aan een optocht waren herkenbaar aan een vlag met een rode baan met daarop een witte ster en daaronder per groep een andere kleur.

De vlag van Maastricht is gebaseerd op het stadswapen. Het stadswapen is vanouds een zilveren ster op een rood schild. Volgens mededeling van de Hoge Raad van Adel is de vlag volgens de regels van de heraldiek gelijk aan het wapen, dus in het geval van Maastricht een rode vlag met een witte ster.

De oudste afbeelding van een Maastrichtse stadsvlag dateert uit 1545 en vertoont een vaandrig die een vlag vasthoudt met daarin een zespuntige ster. Deze afbeelding is opgenomen in het zgn. “Wappenbuch von Meister IK”, dat in 1545 te Frankfurt am Main is uitgegeven.

Ter gelegenheid van de komende Vrede van Munster werd de vlag in 1647 beschreven als: rood met een witte ster. Deze vlag bleef sedertdien in gebruik.
Veel vlaggen had je echter niet in die tijd: aan huizen werd bijna nooit gevlagd. Aan grote gebouwen wel maar niet veel: het maken van een vijfpuntige ster is ook geen sinecure. En als je een nog moeilijkere figuur hebt, een leeuw of een adelaar, is het bijna onmogelijk om een vlag van je wapen te maken. In de vlaggenkunde heeft men daarom zijn toevlucht genomen tot het volgende principe: de kleuren van het wapen in horizontale banen vertalen. De kleur van het symbool staat boven en de kleur van de achtergrond beneden. Een mooi voorbeeld is het wapen van Polen: een witte adelaar op een rood schild. Wie wel eens de zaal van de Poolse landdag op de tv heeft gezien zal het niet zijn ontgaan. De Poolse vlag is wit-rood. De vlag van het hertogdom Limburg werd volgens dit principe: rood-wit. Het wapen is namelijk een rode leeuw op een wit veld. En de vlag van Maastricht werd wit-rood. In 1866 werd het hertogdom Limburg opgeheven, Limburg was geen lid meer van de Duitse Bond en bleef alleen een provincie van het koninkrijk der Nederlanden. Bij provinciale verordening werd het in 1906 verboden om de rood-witte vlag nog langer te gebruiken als zijnde een ongewenste herinnering aan het feodale tijdperk. De provincie schrapte toen ook overal de titel hertogdom Limburg uit de stukken. Een jaar later paste men het verbod aan in die zin dat bepaald werd dat waar dit plaatselijk gebruikelijk was men de rood-witte of wit-rode vlag wel nog mocht gebruiken.

Na 1917 was het wel vervelend voor sommige Maastrichtenaren dat hij zoveel leek op de communistische vlag van Rusland, een vlag met veel rood vond men ook erg socialistisch. Daarom besloot op 2 september 1938 het college van burgemeester en wethouders van onze stad de officiële maar  eenvoudige vlag van de stad Maastricht wit-rood (twee evenwijdige horizontale banen van gelijke hoogte, wit boven rood beneden) zou zijn.

Vanaf 1993 heeft de gemeenteraad weer besloten de oude gemeentevlag in ere te herstellen:
Volgens de omschrijving van de de Hoge Raad van Adel: “Rood met een witte vijfpuntige ster waarvan de hoogte gelijk is aan 3/5 van de hoogte van de vlag. Hoogte en lengte van de vlag verhouden zich als 2:3”. De witte vijfpuntige ster wordt in de hoogte zodanig geplaatst dat de hoogte boven de ster zich verhoudt tot de hoogte onder de ster 9:11.

De wethouders van de PvdA hadden iets triomfantelijks in die tijd. Dat kwam vooral omdat niemand weerstand tegen de vlag bemerkte: de inwoners van Maastricht voelden zich meteen onder de rode vlag met witte ster verenigd en de vlag bleek het gevoel van saamhorigheid perfect te kunnen uitdragen. In de raadsvergadering was het voorstel dan ook een hamerstuk. Alleen in de commissievergadering werd er door de fractievoorzitter van GroenLinks, Maya de Bruyn, iets over gezegd: "Ik vind het geweldig: een rode vlag en die ster ook nog links van het midden. Geweldig!"De Geschiedenis van de Stadsvlag (de Limburger)

De vlag van Maastricht is gebaseerd op het stadswapen. Dat is vanouds een zilveren ster op een rood schild. De eerste Maastrichtse stadsvlag uit dateert uit 1415. rood met stadswapen en daaronder wit of groen. De oudste afbeelding van een Maastrichtse stadsvlag stamt uit  1545 en vertoont een vaandrig die een vlag vasthoudt met daarin een zespuntige ster. De afbeelding is te zien in het zogenaamde Wappenbuch von Meister IK dat in Frankfurt am Main gepubliceerd werd. Het Maastrichtse doek wordt in het boek omschreven als ‘Geller stern in rottem feld’. Geller moet waarschijnlijk heller (wit) of gelber (geel) zijn. Vier jaar later wappert er weer een andere vlag: een geel-wit-rode. De vlag met de witte ster in het rode veld dateert van 1647. de vlag werd gemaakt ter gelegenheid van de naderende Vrede van Munster

 

 

Flag vaan Mestreech.

In 1438 weurt de veendel vaan Mestreech besjreve es: zespuntige witte staar op roed veld. Cartularium vaan de chartermeister vaan Philips de Gooje. Ter gelegenheid vaan de koumende Vrede vaan Munster weurt in 1647 bepaold tot de vlag vaan mestreech weurt: "..eyn roede damaste banderolle van beyde syden metten statswaepen gestoffiert..." Jaomer tot de vlag zoeväöl roed in ziech had in d'n tied vaan de communistische fase in Europa. In 1938 weurt de vlag wit-roed bij besluut vaan 't college vaan börgemeister en wethawwers op 2 september 1938. Méh in 1993 weurt de aw veendel (roed mét witte staar) weer in iere herst?ld m?t de officieel besjrieving vaan de Hoege Raod vaan Aodel: "Rood met een witte vijfpuntige ster waarvan de hoogte gelijk is aan 3/5 van de hoogte van de vlag. Hoogte en lengte van de vlag verhouden zich als 2 : 3. De witte vijfpuntige ster wordt in de hoogte zodanig geplaatst dat de hoogte boven de ster zich verhoudt tot de hoogte onder de ster als 9 :11"

De reijes veur 't keze veur de roeje veendel mét witte staar zien gewees: -gein verwarring mét vlagge vaan aander meugendhede of steij; -roeje vlag mét witte staar is ouch boete Mestreech herkinbaar es de Mestreechse vlag; -mie es bij de aw wit-roeje vlag t geval waor zálle de inwoeners vaan Mestreech ziech önder de roeje vlag mét witte staar vereinig wete en de roeje vlag mét witte staar zal 't geveul vaan eindrach väöl beter kinne oetdrage; -de roeje vlag mét witte staar voldeit aon de algemein en in 't bijzunder aon de in us land gebrukeleke regels vaan de heraldiek

De kleure vaan de Mestreechse vlag zien: helder vermiljoen en helder wit. Dit zien dezelfde kleuren es die wat veur de Nederlandse vlag weure gebruuk.

Nao Bove

Bron: Zicht Op Mastricht, De Limburger, J.Cortenraad, Foto: MestreechterSteerke, internet

eine terök