Wist Geer dat ?

(Gemeentereiniging 1919)

 

WIST JE DAT....

... Deze week liep ik ’s morgens om half zes door Maastricht foto’s te maken van de kerstverlichting, het viel me op dat de Gemeentewerkers van Maastricht met een grote bezetting de binnenstad aan het schoonmaken was, ja Sjiek en Sjoen..

Maar wist je dat in 1919 Maastricht ook reeds “Sjiek en Sjoen was’ ?

In het ‘Verslag van den toestand der gemeente Maastricht over het jaar 1919’ lezen we onder meer de navolgende feitjes over de gemeentereiniging te Maastricht.

Het jaar 1919 was het 26ste exploitatiejaar van de gemeentereiniging in eigen beheer.

De heer J.Wijnen was hoofdopzichter over de gemeentereiniging en genoot een jaarsalaris van 2.335 gulden, en had tevens gratis gebruik van een woning, brandstoffen en elektriciteit.

Op 31 december 1010 had de gemeentereiniging 40 werklieden in dienst, waaronder “2 vrouwen belast met het schoonhouden der urinoirs’, hoeken, alsmede het vegen van straten en pleinen’. “3 man bij het ledigen van beerputten”, “3 tonnendragers” en “2 werklieden belast met het openhouden van straatkolken en zinkputten”.

Tevens beschikte de gemeentereiniging over 13 paarden, met een totale aankoopwaarden van 11.260 gulden.

Op 1 januari 1919 bestond het materieel van de gemeentereiniging oa uit “1 houten handwagen voor vervoer van hulpmiddelen ter opening van verstopte riolen en straatkolken”, “1 vervoerbaar slotreservoir voor riolen”, “2 sneeuwploegen”, 5 luchtdichte vaten op tweewielig onderstel voor vervoer vaan beerstoffen”, “2 luchtpompen voor het pneumatisch ledigen van beerputten” en “1 vierwielige sproeiwagen”. Gezamenlijke waarde van het totale materieel bedroeg 19.718,06 gulden.

In 1919 werden in totaal 723 beerputten geledigd met een inhoud van 1715 vaten van elk 1,2 m³. Tevens werden 38 dagen besteed aan het doorspoelen van riolen met het vervoerbare stortreservoire. Hierdoor werden 250 bakken van elk 4,5 m³ afgelaten in 41 straten en pleinen.

De gemeentereiniging gaf in 1919 101.261,39 gulden uit terwijl de inkomsten 26.184,18 gulden waren. Dit betekende een nadelig resultaat va 75.077,21 gulden, niet zo ‘Sjiek of sjoen’….

Bron FB Historia Traiectum ad Mosam, en in 2012 geplaats door 'Breur' op de site Mestreechonline.. 

Wagenpark Gemeentereiniging 1894 Putten doorspoelen
Vervoerbaar stortreservoir

Nao Bove

Aonvaank