Wist Geer dat ?

(Hima-Rondrit Nederland 1917)

 

WIST JE DAT....

 

... Hima een rijwielfabrikant een tourrit van Amsterdam via Maastricht naar Amsterdam in 1917 organiseerde.

In 1917 organiseerde de Rijwielfabrikant HIMA uit Amsterdam een rondrit door Nederland om de betrouwbaarheid van hun rijwielen te tonen. Men startte in Amsterdam en men ging via Hilversum, Utrecht, Leiden, Wageningen, Apeldoorn, Deventer, Zwolle, Meppel, Steenwijk, Heereveen, Leeuwarden, Groningen, Assen, Hoogeveen, Almelo, Hengelo, Enschede, Doesburg, Arnhem, Nijmegen, Venlo, Roermond, Maastricht, Eindhoven, Den Bosch, Tilburg, Breda, Dordrecht, Rotterdam, Delft, Den Haag, Leiden en Haarlem weer terug naar Amsterdam.

Er reden acht wielrijders mee, deze waren uitgekozen door het Uitvoerend Comité, het gaat om  Blekemolen, van Gent, van Nek, Straat, P.v.d. Wiel en Franssen. Deze renners vormen een zestal, dat er zijn mag. Blekemolen, eens amateur-wereldkampioen, is een stayer van waarde geworden. Jan van Gent, die reeds zooveel lauweren achter motor-gangmaking verwierf, is ook als routier betrouwbaar gebleken. Piet van Nek mag man al is hij nog zeer jong, bijkans niet meer een ‘comingman’ noemen. Zijn weg-kampioenschap van Nederland geeft hem aanspraak op den titel “monsieur arrivé”. Straat is eveneens een sportman met een goede toekomst, en al is deze kleine renner thans onder de wapenen, hij zal ook in dezen zesdaagschen rit ongetwijfeld een flink stuk werk leveren. P. v.d. Wiel is de man, die bij het Hima-evenement in 1915 een ieder verrastte door zijn eeuwig goed humeur. Franssen is een taaie rot, uitnemend geschikt voor dit genre. Als nieuwelingen in deze Hima-rondritten zullen tenslotte verschijnen Wiersma en john Stol. Wiersma is een jonge kracht van uitnemend gehalte, die ook bij dit zesdaagsche trappen opperbest zal voldoen. En wie John Stols is ? Het behoeft niet meer verklaard. Maar wij willen niet verheelen, dat de Hima-Rondrit aanmerkelijk aan belangstelling zal winnen door het meerijden van den vermaarden Nederlandsche zesdagen-man. Wie nog niet in de gelegenheid was, Stol in den zadel te zien, hij zal thans deze, aan de spits onzer wielrenners staande sportman, dan wel niet in een wedstrijd, maar in een serieuzen, veel van de krachten vergenden afstandsrit door het vaderland aan den arbeid kunnen zien. Uit een en ander blijkt dat het uitvoerend Comité van den Hima Rondrit 1917 het puikje onzer wielrenners heeft geëngageerd. Het kan niet anders, of zoodoende zullen deze evenementen steeds aan belangrijkheid winnen. De rijders zijn reeds met een training aangevangen. Zij vatten hun taak ernstig op. En men mag dan ook verwachten, dat de tocht met het achttal, Stol, van Gent, Blekemolen, van Nek, Straat, P. v.d. Wiel, Franssen en Wiersma vlot van stapel zal loopen.

20-01-1917 schrijft De Telegraaf dat in het programma van den Hima-Rondrit is, wat den derden dag betreft, een kleine wijziging gekomen. Dien dag, n.l. 30 Jan., wordt niet te Venlo halt gehouden voor het déjeuner, doch zal het gezelschap te Roermond lunchen, welke stadt te 11.31 v.m. bereikt wordt. Te Venlo waren n.l. alle hotels bezet. Reeds is door verschillende sportverenigingen hare medewerking toegezegd bij het inhalen en escorteeren der Hima-rijders in de voornaamste steden. Wij komen hier nader op terug.

26-01-1917 schrijft de Telegraaf dat de Hima-Rondrit met het oog op het weer is uitgesteld, en zal worden verreden van 4 tot 10 Maart.

22-02-1917 Schrijft de Telegraaf dat het Uitvoerend Comité zich weer genoodzaakt ziet om ten tweeden male dit evenement uit te stellen. Het comité achtte het gewenscht – en dit met het oog op het nog niet geheel ijsvrij zijn der rivieren en de berichten over mogelijk opvriezend weder – den start te Amsterdam niet eerder te bepaling dan op Zondag 1 April a.s.. De Hima Rondrit wordt dus dit jaar gehouden van 1 tot en met 6 April en gaat geheel langs het destijds vastgestelde en gepubliceerde parcours. Wij komen natuurlijk binnenkort op den zesdaagschen tocht terug, doch meenen thans reeds te kunnen verklaren, dat deze verandering, nu de rit ook bij ,milder weer plaats vindt, het geheel slechts ten goede kan komen.

16-03-1917 schrijft het Algemeen Handelsblad dat in het programma van den Hima-Rondrit 1917 een kleine verandering is gekomen. Den derden dag blijft het natuurschoon zoo rijke traject Maastricht-Sibbe-Margraten-Valkenburg over Kunrade, Heerlen, Amstenrade en Leijenbroek Sittard bereikt. Deze laatste wijziginggeschiedt op speciaal verzoek van de “Wielerclub Limburgia” te Heerlen.

22-03-1917 schrijft de Telegraaf dat de organisatie, in zake den Hima-Rondrit 1917, neemt thans een vlot verloop. Alom in den lande blijkt belangstelling voor het evenement te bestaan. Door de goede zorgen van den heer Redele, bestuurslid van den A.N.W.B. ligt bij den Moerdijk een extra-pont voor het Hima-gezelschap gereed. Het Tweede Kamerlid, de heer W.O.A. Koster, iemand, die zich altijd en ook thans nog als Kamerlid, bijzonder voor de wielersport interesseert, zal den tocht Maandag 2 en Dinsdag 3 April in een der volg-auto’s medemaken. Naar aanleiding van een foutieve opvatting verleden jaar tijdens den rit bij een deel van het publiek geconstateerd, wenschen wij er nog eens met nadruk op te wijzen, dat de Hima-rijwielen, waarop de renners Stol, Van Gent, Blekemolen, Straat, v.d. Wiel, Wiersma, Franssen, Van Nek den tocht volbrengen, fietsen zijn van zuiver Nederlandsch fabricaat.

28-03-1917 schrijft het Eindhovensche Dagblad dat de kleurige Hima-biljetten thans alom in den lande hangen. Alles wijst er op, dat de tijd van vertrek voor den zesdaagsche tocht door Nederland nadert. De renners hebben de laatste hand aan hun framing gelegd, en zijn gereed aan de 1200 K.M. die zij voor de bosrt hebben, te gaan werken. “Het Jagershuis” op het Rokin te Amsterdam etaleert momenteel een groote landkaart, waarop het parcours is aangegeven, en deze kaart beschouwende, komt men tot de overtuiging, dat een zoodanige zesdaagsche sport heel wat van de stayers eischt.

30-03-1917 schrijft de Telegraaf dat Piet v.d. Wiel heeft niet kunnen deelnemen omdat hij in het garnizoen diende en dat hij ter observatie is opgenomen ivm ter stede (Utrecht) onder militairen voorgekomen roodvonk gevallen. Zijn plaats wordt ingenomen door Tulleken.

De start voor American Hotel te Amsterdam Organisatoren, wielrijders, militairen motorrijders Himatour 1917

01-04-1917 schrijft het Algemeen handelsblad dat gistermiddag in het American Hotel een bijeenkomst werd gehouden van deelnemers, waarbij de heer L. Lauer de laatste instructies gaf. De tocht vangt hedenochtend 8 uur aan. Het eindpunt van den eersten dag is Breda.

02-04-1917 schijft de Tilburgsche Courant dat ‘hedenmorgen omstreeks half tien uur zijn de deelnemers aan de Hima-Rondrit op hun tocht van Breda naar Eindhoven hier gepasseerd.

02-04-1917 Het Algemeen Handelsblad noemt verder ook dat het bar druk was vóór het American Hotel, waar de afrit plaatsvindt. Bereden politie en politie te voet zorgden voor een behoorlijke afzetting. Langs de Weteringsschans stond een dubbele menschenhaag. De acht rijders zagen er keurig uit in hun uniforme pakjes. De afrit had precies op tijd plaats. Buiten Amsterdam gingen de rijders twee aan twee achter de auto’s en ging het in snel tempo – soms werd wel 40 K.M. per uur gemaakt – voort. Dóór Utrecht, later Leiden, naar Den Haag. Overal veel belangstelling, -dank zij de goede zorgen van den heer Rédele bestuurslid  A.N.W.B.- ging het over het Hollandsch Diep. De volgende 20 K.M. nog werden in drie kwartier ‘genomen’.

In Breda werden de rijders en het Comité om 12 uur officieel verwelkomd en gehuldigd. Hohn Stol werd daar een krans aangeboden. Den fietsers, die de eerste 200 K.M. dus achter de rug hadden, kon men geen inspanning aanzien; ze waren allen frisch. Hedenochtend ging het verder. Van Breda over Tilburg, Den Bosch, Eindhoven, daarna door Limburg naar Maastricht, waar de tweede halte is. Nadat men geluncht had, werden de fitsen en auto’s weer bestegen, en reed men over de hobbelige wegen naar Roermond. Een onverwacht voorval – het inspecteeren van de reparatie-automobiel door belastingautoriteiten – deed het oponthoud hier langer zijn, dan het plan was. Maar tegen vieren kon men dan toch vertrekken, en in een goed gangetje ging het op Maastricht aan, waar men overnachtte..

03-04-1917 schrijft het Algemeen Handelsblad dat men uit Roermond meldt: Zuinigheid ten opzichte van benzine was reden dat de tocht door het Geuldal werd geannuleerd. Een heftige wind was veelal met de rijders mee en zette ons danig in het stof. Het fijne steenslag was oorzaak vaan eenige punctures, maar met snelheid van ruim 60 K.M. werden de oponthouders ingelopen. De rijders zijn in goede conditie. Tot heden hadden we zon, maar de lucht betrekt.

03-04-1917 schrijft de Telegraaf nog dat de afstand Maastricht – Roermond doordat het parcours te kort is, in een kalm tempo afgelegd. De rijders hebben een flinken bries achter zich die hun bij de wegstijgingen wel te stade komt. Die zelfde stijgingen geven ons gelegenheid een fraaien strijd te aanschouwen tusschen Blekemolen en Klaas van Nek, die in het voordeel van den laatste eindigde. Een paar punturos brachten Straat en van Nek in de noodzakelijkheid eenige kilometers af te leggen in zeer groote snelheid, waarbij de 60 per uursoms overschreden werd. In goede conditie werd Roermond bereikt, waar eenige rust werd genomen.

04-04-1917 schrijft het Algemeen Handelsblad dat men uit Enschedé meldt dat het buiige weer de oorzaak was dat de rit van Arnhem naar Enschedé zwaar was. De wegen waren modderig en daardoor moeilijk te berijden. Dank zij de volharding der renners kwamen wij op tijd te Enschedé. Incidenten kwamen niet voor. Alle renners toonden eenige vermoeidheid.

04-04-1917 schrijft het Algemeen Handelsblad nog dat men met heftige wind vertrok uit Roermond en de stof was verschrikkelijk op de droge wegen. De zon bleef schijnen. Met uitzondering van een kleine hagelbui bij de pont te Nijmegen bleef het mooi weer. In Gennep was de militaire muziek in actie. In Elden bood een A.N.W.B. official een krans aan. De intocht in Arnhem was schitterend. Door militaire muziek voorafgegaan werd een gedeelte van Arnhem doorgetrokken en duizenden menschen waren op de been. De rijders verkeeren in puike conditie en zijn bijzonder opgewekt.

05-04-1917 schrijft De Geldersche-Nijmeegse Courant dat het Hima-gezelschap gistermiddag tegen half zes te Nijmegen aangekomen is. Het had veel bekijks. Alle renners waren in goede conditie. Te Arnhem werden de deelnemers, leiders en journalisten alerhartelijkst ontvangen. Vandaag ging het naar Assen.

06-04-1917 schrijft de Haagsche Courant ‘De Hima-rit, Vierde dag, gister werd door het Hima-gezelschap een afstand van 204 kilometers afgelegd. Vanaf Gelderland’s hoofdstad ging men naar Enschedé en van daar over Henglo, Almelo, Hellendoorn, Ommen, Dedemsvaart, Hoogeveen en Hooghalen naar de hoofdstad van Drente. Onderweg werden thans ettelijke lekke bandjes gelapt, wat vooral Tulleken heel wat moeite veroorzaakte! Deze stoere rijder had ’t meest er mee te kampen. Ook in Assen waren weer talrijke belangstellenden, die in den Hima-stoet met veel hartelijkheid ontvingen. Assen was het eindpunt van den vierden dag.

De Telegraaf het Einde;

In totaal werden bij de Hima-Rondrit ongeveer 1200 K.M. volbracht, een prestatie, waarvoor men eerbied mag hebben. Die aankomst in de hoofdstad, waarbij de leden van “Olympia” en “De Germaan” wederom in actie zijn, zal natuurlijk een eenigzins luisterrijk karakter dragen. Na de aankomst vindt in het American Hotel het afscheidsdiner plaats, waaraan o.m. het Tweede Kamerlid Koster, die een tweetal dagen den tocht medemaakt, aanzit, alsmede de heer G.A. Pos, hoofdconsul van den A.N.W.B., die de Hima-rijders in de Amstel-veste officieel zal ontvangen. Ten slotte Zaterdagavond d.a.v. 9 uur op het Leidscheplein vaan American Hotel de vertooning van den Hima-film, het tril-beeld van den tocht, en een typisch slot van dit ware sportfeest. Mogen Pluvius en vader Wind onzen rijders genadig zijn ! Dan belooft de Hima rondrit 1917 in alle opzichten te zullen slagen. 

Bovenstaande foto's zijn uit de film die op het Leidscheplein in 1917 na afloop werd vertoond, klik op één van de foto's om de gehele film te bekijken.
Bron. Delpher Kranten. foto geheugen van Nederland, Facebook, Film: Eyefilm via Youtube.

Nao Bove

Aonvaank