Wist Geer dat ?

(St.Lambertuskerk)

 

WIST JE DAT....

 

...  De St.Lambertuskerk aan de Koningin Emmaplein de eerste kerk is die gebouwd is na het opheffen van de vesting Maastricht in 1867. De kerk is gebouwd op de locatie van oude versterkingen, wallen en droge grachten. Waarschijnlijk was op de plek van de kerk oorspronkelijk een doorgang (of sortie) aanwezig tussen de buitenste wal en de erachter gelegen versterkingen. Na de sloop hiervan, eind 19de eeuw, is de grond aangevuld en is men vrij snel begonnen met de bouw van de kerk. Hierbij is onvoldoende rekening gehouden met het feit dat de grond door alle historische bouw- en sloopactiviteiten flink is ‘geroerd’. Er waren zelfs nog kamers van de oude kazematten in de ondergrond aanwezig! De fundering van een groot deel van de kerk lijkt te bestaan uit schachten van 7 tot 9 m diep, die zijn volgestort met kwalitatief slecht beton. De techniek van het bouwen met en in beton was in 1914 redelijk nieuw en de lokale aannemer had er waarschijnlijk geen ervaring mee.

Al kort na de oplevering bleek de door Maastrichtenaren genoemde Sacre-Coer in 1916 scheuren te ontstaan in het gebouw. In de jaren 20 van de vorige eeuw zijn onderzoeken uitgevoerd, zonder tastbaar resultaat. Een jaar of tien later zijn provisorische maatregelen genomen, die ervoor zorgden dat tot de jaren 70 weinig nieuwe schade ontstond. Daarna kwamen weer meldingen van verzakken van bouwdelen, nieuwe scheuren, loszittend metselwerk en zelfs vallende brokken steen. Daarop zijn onderzoeken en renovaties uitgevoerd, die echter niet tot het gewenste resultaat hebben geleid. Ook hebben trillingen door de in de loop van de jaren sterk toegenomen verkeersdrukte de bouwkundige staat van de kerk geen goed gedaan.

 

De problemen namen zelfs toe en vanaf 1985 is de kerk om deze reden niet meer in gebruik en heeft de afdeling Bouwen & Wonen van de gemeente Maastricht het gebouw ook laten afsluiten wegens instortingsgevaar.
Om sloop te voorkomen liet de gemeente Maastricht de kerk op de monumentenlijst plaatsen en recentelijk heeft het Bisdom haar doorverkocht aan Woningstichting Servatius die grootse plannen met dit monumentale en beeldbepalende gebouw heeft. Na jaren kwam dan eindelijk het verlossende woord, men had de beschikking over 12 miljoen euro, hiervan ging 90 % naar de fundering. Na de restauratie krijgt het voormalig godshuis een kantoorfunctie en een cultuurpodium. Projectleider Eric Wolters wilt er iets bijzonders van maken. Een multifunctionele zaal met 400 zit- f 800 staanplaatsen, eventueel in de kerk ruimte voor een grandcafe met aan het Emmaplein een groot terras.  Op de foto uit 1930 huizen van de Acht Zaligheden, oorspronkelijk behoorde deze straat tot de gemeente Oud Vroenhoven, in het veld en rechts naast en achter de kerk restanten van de Hoge Fronten, met name het lunet Zeeland en Prins Frederik.

1915 (Bron: Delcampe)

1920 (Bron: Delcampe)

In november 2012 bleek St.Servatius 16 miljoen euro (elders praat men over 11 miljoen euro) in de verbouwing van de St.Lambertus gestoken te hebben, helaas was op dat moment nog geen invulling voor de kerk. De verbouwing was bijna afgerond en de omwonende en belangstellende mochten op 9 november een kijkje nemen. 530.000 liter beton was er nodig om in de driehonderd gaten te pompen, daar bovenop is 150.000 kilogram wapening gelegd en zijn 250 palen onder de kerk aangebracht door LAUDY Bouw en Ontwikkeling, verder zijn de 250 glas in lood ramen gerestaureerd en zijn er 60.000 leien vervangen. Als eerste zal op deze plek het toneelstuk Joie de Vivre worden opgevoerd van 14 t/m 17 november 2012. Verder is er een tijdscapsule ingemetseld waarop staat te lezen 'Ter gelegenheid van de oplevering van de funderingsherstel en casco restauratie liggen hier door de tijd aangegeven, in het verleden aangemaakte, geschriften bewaard voor de toekomst. 9 november 2012'.

In 2016 kreeg de kerk een nieuwe eigenaar, Bas en Romy inmiddels met hun vijf kinderen en de aupair wonen nu in de Lambertuskerk. Geen multifunctionele gebouw als gepland maar een particulier liet het interieur verbouwen tot woonhuis en een onderzoekslaboratorium en een semi-openbare zaal voor culturele activiteiten. Dus toch wel een beetje multifunctioneel. Binnenkijken kan via deze LINK bij Binnenstebuiten van de KRO.

Voor de plannen van het architectenbureau Bruls via deze LINK krijgt u informatie van het project St. Lambertuskerk.

2014 vanaf de Koningin Emmaplein

2016 vanuit de Hoge Fronten

Bron Historia Traiectum ad Mosam (FB), Maastricht in Oude Ansichten uitgegeven door JGJ Koreman en 5e druk, gedrukt door de Europese Bibliotheek Zaltbommel MCMLXXVI en de Limburger van 09-02-2010, 03-07-2012, 10-11-2012, Maastricht Aktueel, Wikipedia . Foto 1 Maastricht in Oude Ansichten, foto 2, 3 Delcampe, foto 4 en 5 (kleur) John Kerkhofs.

Nao Bove

Aonvaank