Wist Geer dat ?

(Standbeeld Petrus Regout)

 

WIST JE DAT....

 

...  Het Standbeeld van PETRUS REGOUT wat deel uitmaakt van de deelcollectie Maastrichts Aardewerk tentoon wordt gesteld  in het een interactief doe en ontdekmuseum genaamd Continium en dat ligt op het Museumplein 2 te Kerkrade.

Op 13 en 15 augustus van het jaar 1905 trok er door Maastricht een cortège historique, een historische optocht, georgani­seerd door de populaire Maastrichtse schrijver Fons Olterdissen in zijn functie van voorzitter van ‘Maastricht Vooruit’, een voorloper van de huidige V.V.V. Voor die gelegenheid was door Eduard Haane een meer dan levensgroot beeld in gips vervaardigd van Petrus Regout (1801-1878), stichter van de glas- en aardewerkfabrieken De Sphinx.

De optocht toonde hoogtepunten uit de geschiedenis van de stad Maastricht en historische personen die op een of andere wijze met de stad verbonden waren.

Het slot van de stoet werd gevormd door de praalwagen van de ‘Muziek- en Tooneelvereeniging der Glas- en Aardewerkfabrieken De Sphinx' en door een wagen met daarop de Stedemaagd. Het beeld van Regout, staande onder een baldakijn, met daarboven een door de stralende Maastrichtse stadsster bekroonde wereldbol, was omgeven door allegorische voorstellingen. Deze symboliseerden de Koophandel, de Rijn, de Maas, de Blazerij, het Aardewerk, de Slijperij, de Schilders­kamer, de Stoker, de Vuller en de Faam. Een ware apotheose. Achterop de wagen waren twee namaakovens met hoge schoorstenen geplaatst; hier zag het publiek pottemennekes (aardewerkers) en glasslijpers aan het werk.

De Maastrichtse Stedemaagd, voor welke rol een Amsterdamse actrice was ingehuurd, droeg bij aankomst op de markt in het stadhuis een door Olterdissen geschreven gedicht voor, dat de geschiedenis van de stad tot onderwerp had. En zoals de stoet eindigde ook dit gedicht met Regout:

Petrus Regout, die voor velen
Loon en arbeid heeft bereid,
Zond naar de vijf werelddeelen

De Maastrichtse nijverheid.

 

 

Bron Continium, foto's linksboven Marion Koolen, rechts Facebook.

Nao Bove

Aonvaank