Wist Geer dat ?

(Franse Bezetting 1748?)

 

WIST JE DAT....

... Maastricht vanaf 21 april 1748 belegerd werd door de Fransen, en uiteindelijk op 7 mei moest capituleren ? De hoofdaanval was gericht op de Boschpoort. De stad leed materieel zwaar onder de bombardementen, maar onder de burgerij vielen weinig tot geen slachtoffers. Hobbe, baron van Aylva (1696-1772), was op dat moment stadscommandant omdat de in 1723 benoemde gouverneur van Maastricht, landgraaf Willem van Hessen-Kassel (1682-1760), reeds op 31 augustus 1747 eervol was ontslagen. Deze was zelden tot nooit aanwezig in de stad. Tijdens het beleg was de aanvaller voor de Franse koning (Lodewijk XV, achterkleinzoon van Lodewijk XIV, de Zonnekoning, en grootvader van de onfortuinlijke Lodewijk XVI die in 1793 werd onthoofd): Maurits van Saksen (1696-1750). De Franse opperbevelhebber Ulrich Friedrich Waldemar, graaf von L÷wendal (1700-1755), maarschalk van Frankrijk, werd benoemd tot de Franse gouverneur van de vesting Maastricht. Nadat het Staats-Oostenrijkse garnizoen op 10 mei de stad had verlaten togen L÷wendal en Maurits van Saksen gezamenlijk naar de Sint Servaaskerk voor het zingen van een Te Deum.

Elders op deze site alles over de Boschpoort en andere poorten van Maastricht.

Nao Bove

Aonvaank