Wist Geer dat ?

(Paoter Vinktore)

 

WIST JE DAT....

 

... Pater Vinktoren in het Faliezusterspark,

vroeger voor de restauratie in 1906 'Die Torne achter die Schwestern' heette en van oorsprong uit de 14e eeuw is. Op deze foto is de oude loop van de Jeker nog goed te zien. Deze liep tot begin 1900 nog langs de muur, de Helpoort had dan ook een ophaalbrug die over de Jeker ging en bij onraad opgetrokken kon worden. Later werd de Jekertak gedemp. Er werd gezegd dat de Jeker gdempt werd zodat de school aan de Begijnenstraat kon worden gebouwd. De waarheid is echter dat deze tak al lang gedempt was voordat de school werd verbouwd. Er was nog een huis tegen de toren aangebouwd, deze is echter na de restauratie van de toren verdwenen. De muur waarachter later de discotheek D'n Hiemel is gevestigd was nog niet gebouwd en het voorveld staat nog vol bebouwing. In deze bebouwing was het slachthuis gevestigd. Het beleg van Parma vond plaats in 1578. Toen waren de muren (haat en de nijd & de drie duifkes, later bekend als de 5 koppen) om de Nieuwstad al gebouwd (1516) en deze toren in onbruik geraakt. Men beweerde dat de toren vernield zou zijn door de troepen van Parma. Ik denk eerder aan verval en aan mensen die de stenen als bouwmateriaal wel konden gebruiken, vroeger werd tenslotte niet zoveel waarde gehecht aan oude gebouwen,  zeg maar monumenten dat kwam later pas door Victor de Stuers. De Pater Vinktoren is in 1906 gerestaureerd door de architect Willem Sprenger met als voorbeeld de Kruittoren in Wyck. Na de restauratie van de Onze Lieve Vrouwe Basiliek bleven twee zuilen over !! Deze zuilen werden hier in het park geplaatst, waarom is niet bekend, later werden ze opgesplitst en werd er een op het Amorsplein als voet voor het beeld Amor, gezet en een op de hoek van de Grote Looiersstraat als voet voor het beeld 'levensvreugde'. Het kanon kreeg een nieuwe plaats op het rondeel de Vijf koppen en de trap werd verwijderd.

Foto: zicht op vestingwal en stadspoort - Maastricht - 20322856 - RCE / Door: BotMultichilT - Licentie: CC-BY-SA-3.0-NL WIKI

Aanvulling door Rob Heckers: Enkele aanvullingen. De Jeker is niet verlegd maar de jekertak zichtbaar op de foto is gedempt. Deze tak kwam van de grote Looiersstraat/kleinelooierstraat en liep via het Molenhof terrein door de huidige school. Deze tak was al gedempt lang voordat de school werd gebouwd en heeft dus niets te maken met het dempen. dus daar heb je gelijk in. De bestaande tak is niet echter niet verlegd en stroomt zoals hij altijd heeft gestroomd. Hij lag te ver van de helpoort af om een ophaalbrug te rechtvaardigen. Er lag waarschijnlijke wl een brug iets verderop, vandaar de naam hoogbruggenpoort waaronder de Helpoort ook bekend stond. Ik heb er in ieder geval nooit van gehoord. En nu dan het hardnekkigste foute verhaal dat keer op keer wordt genoemd en nu weer ontkracht moet worden: de pater vinktoren is AB-SO-LUUT-NIET met stenen van het gesloopte slachthuis gebouwd!!!

Foto van RCE objectnr. OF-00186 gemaakt door Petrus Stutz (+1887) was winkelier in Maastricht. Zijn weduwe opende in 1888 onder zijn naam een fotostudio, waar J.G.J.M. van den Eerenbeemt fotograaf was. Foto van RCE (RijksCultureelErfgoed) objectnr. OF-07093, foto  gemaakt door Lichtbeeldeninstituut 1920
Bron. Historia Traiecti ad Mosam, foto's RCE Beeldbank Cultureel Erfgoed, Rijksmonumenten. Facbook Rob Heckers

Nao Bove

Aonvaank